Επιλογή Σελίδας

Σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25/4/2017, εγκρίθηκε η Απόφαση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακήρυξη του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Aναμένεται η επίσημη δημοσίευση της Απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και στην ελληνική γλώσσα κατά το προσεχές διάστημα.