Επιλογή Σελίδας

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ – Διεθνές συνέδριο, με θέμα «15 years of ΑΙΓΕΙΡΟΣ, Building a Research Network for Young Scholars in Athens», διοργανώνεται από την ομάδα «Αίγειρος» του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών στις 1-2 Δεκεμβρίου 2017 (Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Φειδίου 1, 2ος όροφος).

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Με τη σειρά διαλέξεων «Αίγειρος» στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών προσφέρεται ένα φόρουμ για νεώτερους κυρίως επιστήμονες που θέλουν να παρουσιάσουν τα προκαταρκτικά ή τελικά αποτελέσματα της έρευνάς τους ή / και τις προσεγγίσεις τους μπροστά σε ένα κριτικό κοινό.