Επιλογή Σελίδας

Το Μουσείο Κανελλοπούλου και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα διοργανώνουν το σεμιναριακό εργαστήριο «Άνδρες και Γυναίκες στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο: αντίθεση ή συμπληρωματικότητα;».

Αντλώντας στοιχεία από επιλεγμένα αρχαία κείμενα και από τα εκθέματα του μουσείου, το εργαστήριο θα εστιάσει στους ρόλους των φύλων και τα επικρατούντα στερεότυπα, αλλά και τις περιστασιακές ανατροπές τους στην ελληνική αρχαιότητα. Οι συντονιστές Σπύρος Ράγκος και Χρυσάνθη Παπαδοπούλου θα αναλύσουν την αναπαράσταση του ανδρικού και του γυναικείου σώματος στη τέχνη και θα συζητήσουν με την ομάδα τις έννοιες του κάλλους, της εξιδανίκευσης, του μέτρου και της αιδούς. Αντλώντας στοιχεία από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την ποίηση, την ιστορία, την πλαστική και την αγγειογραφία, η ομάδα θα αναστοχαστεί τη σωματικότητα, την αγάπη, την ερωτική επιθυμία, τις διακρίσεις και τις προκλήσεις των δύο φύλων.

Θεματικοί άξονες – δομή του σεμιναριακού εργαστηρίου
Η προσέγγιση του θέματος θα δομηθεί πάνω στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:
• Μεθοδολογικά ζητήματα: κείμενα, εικόνες, ερμηνείες, θεοί και άνθρωποι
• Οι ρόλοι των ανδρών και των γυναικών στον αρχαίο κόσμο: σύγκρουση ή σύμπνοια;
• Ανδρική ρώμη: αγώνες και πόλεμος
• Γυναικεία ανθεκτικότητα: τοκετός και πένθος
• Το ανδρόγυνο στον Οικονομικό του Ξενοφώντα (κεφ. 7)
• Η ανδρική και η γυναικεία μορφή στην αρχαία ελληνική γλυπτική
• Τα τρία φύλα στο Συμπόσιο του Πλάτωνα (189c-193d)
• Η θέση της γυναίκας σύμφωνα με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη
• Αναπαράσταση των φύλων στην εικονογραφία και το αποτύπωμά τους στα αρχαιολογικά ευρήματα

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ο συντονιστής και η συντονίστρια θα παρουσιάσουν τις παραπάνω θεματικές και οι συμμετέχοντες/ουσες θα λαμβάνουν μέρος ενεργά στον διάλογο και σε μελέτη περιπτώσεων. Επίσης, το σεμιναριακό εργαστήριο θα περιλαμβάνει διαδραστική περιήγηση στις συλλογές του μουσείου.

Δέκα ημέρες πριν τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, όλα τα άτομα που θα συμμετάσχουν θα λάβουν σχετικό υλικό το οποίο μπορούν προαιρετικά να μελετήσουν εκ των προτέρων.

Στόχοι
Oι συμμετέχοντες/ουσες στο σεμιναριακό εργαστήριο αναμένεται να:
• Εξοικειωθούν με τους ρόλους, τις αντιθέσεις και τη συμπληρωματικότητα των φύλων στην αρχαιότητα.
• Εξετάσουν κριτικά και απροκατάληπτα τις αρχαίες ελληνικές κοινωνίες.
• Αναγνωρίσουν τις ρίζες της διαφοροποίησης των φύλων στην αρχαιότητα.
• Αξιολογήσουν τις δυνατότητες διεκδίκησης της διαφορετικότητας στον αρχαίο κόσμο.
• Διερευνήσουν ποικίλες μορφές καταπίεσης και διακρίσεων.
• Εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο.

Αιτήσεις και συμμετοχή
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά ατομική αίτηση συμμετοχής για το εργαστήριο, στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν:
• τα προσωπικά τους στοιχεία και την ιδιότητά τους (π.χ. σπουδές ή επάγγελμα),
• μια σύντομη περιγραφή, η οποία δεν θα ξεπερνάει τη μία παράγραφο, με τις προσδοκίες, το κίνητρο συμμετοχής τους, ή και θέματα που τους προβληματίζουν σε σχέση με το θέμα.
• ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (χρονολογικό) το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 150 λέξεις.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από το συντονιστή και την συντονίστρια του σεμιναριακού εργαστηρίου βάσει του βιογραφικού τους και των στοιχείων των οποίων θα δηλώσουν στην online αίτησή τους. Πρότερη γνώση στο θέμα δεν απαιτείται. Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.

Υποβολή αιτήσεων:
https://forms-greece.chs.harvard.edu/men-women-ancient-greek-world/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Δεκεμβρίου 2023

Οι αιτούντες/ούσες θα ειδοποιηθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2024 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εξέλιξη της αίτησής τους. Οι συμμετέχοντες/ουσες χρειάζεται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους και σχετικές φόρμες που θα χρειαστεί να υποβάλλουν.

Το ΚΕΣ και το Μουσείο Κανελλοπούλου θα χορηγήσουν στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ευχαριστήρια επιστολή που θα πιστοποιεί τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο.

Για διευκρινίσεις σχετικά με το σεμιναριακό εργαστήριο και τη διαδικασία των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά (10:00–15:00) στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (τηλ.: 2752047040) και στο Μουσείο Κανελλοπούλου (τηλ.: 210 3319300).