Επιλογή Σελίδας

Τόμος 1, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2017

Άργος Ορεστικό

Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στη θέση Παραβέλα

Δημήτρης Πλάντζος
Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η μετάβαση από την Ύστερη Αρχαιότητα στον πρώιμο Μεσαίωνα υπήρξε μια αργή περίοδος σταδιακών μεταβολών και μετασχηματισμών που έθεσαν, στη μακρά διάρκεια, τα θεμέλια της νεωτερικότητας. Η προοδευτική υποχώρηση των πολιτικών και πολιτειακών σχηματισμών του αρχαίου κόσμου οδήγησε στην ανάδυση των περιφερειακών, κυρίως αγροτικών και μεταπρατικών οικονομιών ως καθοριστικών παραγόντων κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξης.  Αν και συνήθως η μετάβαση από τον αρχαίο στον μεσαιωνικό κόσμο εντάσσεται σε ένα προ πολλού παγιωμένο αφήγημα «παρακμής», «πτώσης», «εκφυλισμού» κ.ο.κ., είναι πλέον σαφές ότι παρόμοιες εκτιμήσεις θα πρέπει σε κάθε περιοχή ή θέση του αρχαίου κόσμου να ελέγχονται τόσο ιστορικά όσο και αρχαιολογικά. Η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού, που διεξάγεται στη θέση Παραβέλα του Νομού Καστοριάς από το 2009 υπό τη διεύθυνση του συγγραφέα και του αναπληρωτή καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Δημήτρη Δαμάσκου, έρχεται αντιμέτωπη με ακριβώς αυτόν τον προβληματισμό: πώς, και υπό ποιες συνθήκες, συντελείται στην Δυτική Μακεδονία το «τέλος του αρχαίου κόσμου», και με ποιους όρους τίθενται τα θεμέλια της νέας εποχής.

Λέξεις ευρετηρίου: Άργος Ορεστικό, Ορεστίς, Κοινόν των Ορεστών, Άνω Μακεδονία, Ύστερη Αρχαιότητα

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2017 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: dkplantzos@arch.uoa.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 1, Issue 1  January - April 2017

Argos Orestikon

University Excavation at Paravela

Dimitris Plantzos
Associate Professor of Classical Archaeology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

The site of Paravela lies approximately 1,5 km northwest of the present-day town of Argos Orestikon in Western Macedonia (Kastoria Prefecture) in Northern Greece. A systematic excavation, under the joint auspices of the University of Athens and the University of Patras, has been underway since 2009. The project continues earlier research in the area, undertaken briefly by the late Th. Papazotos in the summer of 1991. Digging a number of Early Christian basilicas and parts of the city’s fortification, Papazotos was able to identify an archaeological site in the outskirts of Argos Orestikon with the city known as Diokletianoupolis, which apparently was situated in the area before the Emperor Justinian moved it to a more suitable site under present-day Kastoria. Papazotos himself discovered on the nearby site of Paravela, under a later extra muros Christian basilica, a building, safely datable to the time prior to the reign of Emperor Diocletian. The building, dug by Papazotos only partially, has never been published and has not been duly incorporated into accounts on the area, even though it could shed light to some crucial historical and topographical questions. It is our belief that the building served as the seat for the “Koinon (League) of the Orestoi” - a federation-like body of the region’s cities. The building consisted of a smaller assembly house and a larger, rectangular quad. Our initial task is to confirm this view and investigate the relationship of the building with any further remains of the ancient city still underground. Between 2009-2016, we have been able to establish that after the building was abandoned in late 3rd c. AD, its grounds were partially reused as a burial site between approximately AD 340-400, at which time, or slightly later, the Christian basilica was erected.

Key words: Argos Orestikon, Orestis, League of Orestes, Upper Macedonia, Late Antiquity

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2017 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: dkplantzos@arch.uoa.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο Ανάτυπο PDF

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .