Επιλογή Σελίδας

ΜΟΥΣΕΙΟ ALLARD PIERSON, ΟΛΛΑΝΔΙΑ - Ένα κλεμμένο ελληνικό αγγείο ανακαλύφθηκε πρόσφατα ανάμεσα στη συλλογή αρχαιοτήτων του διάσημου Μουσείου Allard Pierson.

Ο Έλληνας αρχαιολόγος Χρήστος Τσιρογιάννης, ο οποίος εργάζεται στο Aarhus Institute of Advanced Studies στη Δανία, με αποστολή να ξεριζώσει τις λεηλατημένες αρχαιότητες από μουσεία και δημοπρασίες διεθνώς, αποκάλυψε τη σκοτεινή προέλευση του αγγείου.

Το Μουσείο Allard Pierson, το αρχαιολογικό μουσείο του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, φιλοξενεί αμέτρητους θησαυρούς από την αρχαιότητα. Όπως πολλά άλλα μουσεία και οίκοι δημοπρασιών, το Allard Pierson είναι λιγότερο πρόθυμο να δώσει πληροφορίες για την προέλευση μεγάλου μέρους της συλλογής τους.

Διάφορες έρευνες σχετικά με την προέλευση πολλών αρχαιοτήτων του μουσείου, τις οποίες διενήργησε η ολλανδική εφημερίδα NRC, έχουν αποκαλύψει πολλές παράνομες ή αμφίβολης προέλευσης αρχαιότητες στις αίθουσές του.

 Το λεηλατημένο ελληνικό αγγείο

Ο Τσιρογιάννης άρχισε να εξετάζει το υπόβαθρο ενός συγκεκριμένου αρχαίου ελληνικού αγγείου στο Allard Pierson που χρονολογείται γύρω στο 550 π.Χ. Η κύλικα φέρει ζωγραφική απεικόνιση του Αινεία και άλλων μορφών από την ελληνική μυθολογία.

Αφού ανακάλυψε ότι ένας συλλέκτης αγόρασε το αγγείο από το Sotheby's στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, όταν ο γνωστός οίκος δημοπρασιών ήταν διαβόητος για την πώληση λεηλατημένων αρχαιοτήτων, ο Τσιρογιάννης αποφάσισε να διερευνήσω περαιτέρω την προέλευση του αντικειμένου.

Σύνδεση μεταξύ διαβόητων λαθρεμπόρων αρχαιοτήτων και του λεηλατημένου ελληνικού αγγείου

Η έρευνα τον οδήγησε σε φωτογραφίες Polaroid που ελήφθησαν από τον γνωστό λαθρέμπορο και αφορούσαν σε αποθηκευμένες αρχαιότητες του παράνομου εμπόρου έργων τέχνης Giacomo Medici. Μετά από προσεκτική εξέταση των εικόνων του Medici, ο Τσιρογιάννης κατάφερε να εντοπίσει ανάμεσα στα λεηλατημένα αντικείμενα το αγγείο που φυλάσσεται στο Μουσείο Allard Pierson.

Όταν πωλήθηκε στον συλλέκτη, ήταν σαφές ότι κάποιος είχε σπάσει το αγγείο και αργότερα το ανασυγκόλλησε. Παρά την «επισκευή», έλειπε από το αγγείο ένα κομμάτι ήδη κατά την αγορά του. Ο συλλέκτης, φίλος του Μουσείου Allard Pierson, δώρισε αργότερα τον αρχαίο αντικείμενο στο μουσείο. Αργότερα, ένας άλλος συλλέκτης αγόρασε το κομμάτι του αγγείου που έλειπε, στο οποίο αναγράφεται η λέξη «Αινείας» και το δώρισε στο μουσείο, που ένωσε το κομμάτι στο υπόλοιπο αγγείο.

Αν και δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό το μουσείο γνώριζε την παράνομη προέλευση του αντικειμένου, η ανακάλυψη αποκαλύπτει την εκτεταμένη πρακτική των μουσείων και των συλλεκτών που κλείνουν τα μάτια στις λεηλασίες αρχαιοτήτων. Εκπρόσωποι του Allard Pierson δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει δήλωση.

Πηγή: Anna Wichmann, greekreporter.com