Επιλογή Σελίδας

Τόμος 3, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Ένας υστερορρωμαϊκός καμαροσκεπής τάφος σε μια άγνωστη κλασική πόλη της Αχαΐας Φθιώτιδας

Η ανασκαφή στον λόφο «Άγιος Κωνσταντίνος» στην παραλία Πελασγίας

Αριστέα Παπασταθοπούλου
Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

 

Η ανασκαφή στις νότιες υπώρειες του λόφου «Άγιος Κωνσταντίνος», παρακείμενου στην παραλία Πελασγίας, στο ανατολικό τμήμα του νομού Φθιώτιδας, αποκάλυψε τα οικοδομικά λείψανα μιας άγνωστης παράκτιας πόλης, που άκμασε από το α΄ ήμισυ του 5ου έως τον 4ο αι. π.Χ. και ίσως αποτελεί το επίνειο της Λάρισας Κρεμαστής. Μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. η άγνωστη παραλιακή πόλη εγκαταλείφθηκε σταδιακά. Την ερήμωση διαδέχθηκε η εκ νέου χρήση σημαντικού τμήματος του οικισμού ως νεκροταφείο, από την ύστερη Ελληνιστική έως την πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο. Μοναδικός, και ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα του είδους του στην ανατολική Φθιώτιδα, είναι ένας κτιστός καμαροσκεπής τάφος, με κόγχη και αψιδωτή οροφή, του 3ου αι. μ.Χ.

 

 

Λέξεις ευρετηρίου: Παραλία Πελασγίας, Λάρισα Κρεμαστή, Αχαΐα Φθιώτιδα, κτιστός υστερορρωμαϊκός, καμαροσκεπής, τάφος

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2019 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα:

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 3, Issue 3  September - December 2019

A late Roman vaulted tomb in a classic unknown city of Achaia Fthiotida

The excavation on the hill «Agios Konstantinos» at Pelasgia Beach

Aristea Papastathopoulou
Archeologist, Ephorate of Antiquitiesof Fthiotida and Evrytania, Greece

 

The excavation to the south of the «Aghios Konstantinos» hill, adjacent to Pelasgia beach in the eastern part of the prefecture of Fthiotida, revealed the remains of an unknown coastal town, which flourished from the first half of the 5th to the 4th century BC. and perhaps constitutes the seaport of Larissa Kremasti. After the middle of the 4th century B.C. the unknown coastal town is gradually abandoned. After the town devastation there is the re-use of a significant part of the settlement as a cemetery, from the late hellenistic to the early roman period. A built vaulted tomb provided with a niche, dating from the 3rd century A.D., is unique and one of the few examples of its kind in eastern Fthiotida.

 

 

Key words: Pelasgia Beach, Larissa Kremasti, Achaia Fthiotida, late roman built, vaulted, tomb

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2019 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence:

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .