Επιλογή Σελίδας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, διοργανώνει Εθνικό Εργαστήριο με θέμα «Αειφόρος Διαχείριση του Πολιτισμού» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CUBES – «Ενίσχυση της αειφόρου διαχείρισης των πολιτισμικών αγαθών με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών» τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18.00-20.45. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEuc-qprT0vHNPgaN5pD73y33lpWcaZJy3h

Το πρόγραμμα του Εθνικού Εργαστηρίου «Αειφόρος Διαχείριση του Πολιτισμού» περιλαμβάνει πάνελ εκλεκτών ομιλητών από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Σωματείο Πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ. Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν υιοθετημένες πρακτικές στο πεδίο της αειφόρου πολιτισμικής διαχείρισης με έμφαση στην συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας Κύπρου το νέο, διαδικτυακό και ανοικτό πρόγραμμα κατάρτισης ενηλίκων, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του CUBES, με θέμα την αειφόρο πολιτισμική διαχείριση. Καλύπτει 4 θεματικές περιοχές, που επαγγελματίες του πολιτιστικού χώρου ανέδειξαν ως κορυφαίες προτεραιότητες κατάρτισης:

  1. Διαχείριση έργου (Project Management)
  2. Πολιτισμική Ικανότητα & Δικτύωση
  3. Επικοινωνία-Marketing του Πολιτιστικού Έργου
  4. Συγκεντρώνοντας Πόρους για τον Πολιτισμό

Το Εργαστήριο και το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνονται σε επαγγελματίες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο για τον τομέα του Πολιτισμού, όπως πολιτιστικοί, εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς και σύλλογοι, τουριστικές επιχειρήσεις, τοπικές και περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, ομάδες πολιτών αλλά και νέα άτομα.

Το Έργο CUBES - CUltural Administration Boosting with the Engagement of Sustainability for the local communities συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ (KA2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, KA204 Στρατηγικές Συνεργασίες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων) και υλοποιείται από κοινοπραξία 9 εταίρων από 7 χώρες. Απώτερος σκοπός του CUBES είναι η ενημέρωση και η ενδυνάμωση κάθε ενδιαφερόμενου για τον Πολιτισμό να διαχειριστεί πολιτισμικούς πόρους που τον αφορούν, ενισχύοντας την πολιτιστική δημοκρατία, την πολιτισμική αειφορία και αειφόρες μορφές τουρισμού, οικονομίας και ανάπτυξης.

Την Ομάδα Έργου CUBES του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συγκροτούν οι: Δρ Μαρία Κουρή, Λέκτορας ΤΙΑΔΠΑ - επιστημονικά υπεύθυνη έργου, Δρ Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής ΤΙΑΔΠΑ – αναπληρωτής επιστημονικά υπεύθυνος έργου και η Βασιλική Βαλάντου, Αρχαιολόγος.

Ιστοσελίδα: http://cubesproject.eu/             

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cubes-eu

Facebook: https://www.facebook.com/erasmuscubes

Το πρόγραμμα του ψηφιακού Εθνικού Εργαστηρίου – 27 Σεπτεμβρίου 2021
17.30 – 18.00     Ψηφιακή προσέλευση
18.00 – 18.15 Χαιρετισμοί
18.15 – 19.45    Πάνελ ομιλητών
Συντονισμός: Μαρία Κουρή, Λέκτορας Πολιτιστικής Διαχείρισης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιστημονικά υπεύθυνη έργου CUBES
«Πολιτισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Το αποτύπωμα της λειτουργίας του Δικτύου Μουσείων ΠΙΟΠ στις τοπικές κοινωνίες» - Χριστόδουλος Ρίγγας, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς
«Μοριάς ’21 –  Διαχείριση Πολιτισμού με άξονα την ιστορία» - Νατάσα Γλαράκη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου
«Ο πολίτης στο επίκεντρο της Πολιτιστικής Διακυβέρνησης. Η ΣΥΝδιαμόρφωση μαζί του καινοτόμας  πολιτικής» - Γεωργία Μανωλοπούλου, Μουσειολόγος, επιμελήτρια προγραμμάτων κοινού Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ

Ερωτήσεις
19.45 – 20.45 Παρουσίαση του Προγράμματος CUBES. Μαρία Κουρή
Επίδειξη της νέας ψηφιακής πλατφόρμας κατάρτισης ενηλίκων. Παναγιώτα Κωνσταντή, Ανώτερη Διαχειρίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας, Κύπρος, Project Manager CUBES
Ερωτήσεις και συζήτηση με τους ψηφιακούς συμμετέχοντες.