Επιλογή Σελίδας

ΜΥΣΤΡΑΣ - Το πρόγραμμα ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μυστρά, που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 7.500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται, κυρίως, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πελοποννήσου- ΕΣΠΑ 2014-2020. Με την θετική γνωμοδότηση της μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Παλάτι γίνεται επισκέψιμος μουσειακός-εκθεσιακός χώρος. Καθολική πρόσβαση  παρέχουν στα ΑμεΑ και στα εμποδιζόμενα άτομα οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου και το δίκτυο των διαδρομών. Αποκαθίσταται η πλατεία, έμπροσθεν του Ανακτόρου, όπως είχε διαμορφωθεί στο α΄ ήμισυ του 15ου αι. –ο χώρος λειτουργούσε ως διοικητικό κέντρο, προσωρινή έδρα της αυτοκρατορικής διοίκησης- ενώ η υφιστάμενη ατραπός δέχεται βελτιωτικές παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο Παλάτι σε άτομα μειωμένης κινητικότητας, με ειδικό όχημα μεταφοράς και μέσω εξωτερικού αναβατορίου. Όλοι οι χώροι του μνημείου καθίστανται απολύτως επισκέψιμοι.

 

Απεικόνιση νότιας πλατείας - υφιστάμενη κατάσταση (φωτ. ΥΠΠΟΑ).

 

«Η καθολική προσβασιμότητα», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι η πρόσβαση των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μουσεία, στις πολιτιστικές υποδομές, εν γένει. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται  στους ενταγμένους χώρους στον κατάλογο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, όπως η Κατροπολιτεία του Μυστρά. Οι επεμβάσεις, για τη βελτίωση και επέκταση της προσβασιμότητας, αλλά και της αύξησης της επισκεψιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο, εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου προστασίας και ανάδειξης του μνημειακού συγκροτήματος Μυστρά. Εκτός από την οργάνωση της έκθεσης, στο Ανάκτορο και το έργο της καθολικής προσβασιμότητας, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει συμπεριλάβει τον Μυστρά στο χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης έργο, που αφορά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, επί των μνημείων. Στο πλαίσιο αυτό, για τη συνολική θωράκιση της Καστροπολιτείας υλοποιείται  το σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης».

 

Κτίσμα χωροθέτησης των χώρων υγιεινής (φωτ. ΥΠΠΟΑ).

 

Στη μελέτη προσβασιμότητας προβλέπονται δύο κύριες διαδρομές: H πρώτη ξεκινά από την Κάτω Χώρα του Μυστρά, κατά μήκος του λιθόστρωτου κεντρικού καλντεριμιού και διαμέσου της Πύλης της Μονεμβασίας καταλήγει, από τα νοτιοανατολικά, στο Παλάτι. Η δεύτερη εξασφαλίζεται, μέσω του εργοταξιακού δρόμου, που ξεκινά εκτός των τειχών και συνδέεται με τον χώρο στάθμευσης, μέσω αμαξιτής μη-ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού. Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την εύρυθμη λειτουργία του χώρου διαμορφώνονται διάδρομοι κίνησης, καθώς και υπαίθριοι χώροι–πλατώματα. Σε άμεση συσχέτιση με τον κύριο διάδρομο κίνησης των επισκεπτών, προβλέπεται η δημιουργία τριών πλατειών- πλατωμάτων, σε σημεία που συγκεντρώνουν ειδικό ενδιαφέρον ή εξυπηρετούν στάσεις, στη πορεία του επισκέπτη. Το μεγαλύτερο πλάτωμα–πλατεία, η οποία είναι καθ’ ολοκληρία προσβάσιμη στα αμαξίδια ΑμεΑ, προβλέπεται νότια του Ανακτόρου, ως υπόμνηση της κεντρικής πλατείας του Παλατιού. Αποτελεί υπαίθριο κόμβο και σημείο αναφοράς για το Παλάτι. Παράλληλα, διαμορφώνεται δευτερεύον πλάτωμα για την εξυπηρέτηση της κεντρικής εισόδου στο Παλάτι, για το κοινό.

 

Κυκλοφορία γενικού κοινού και πορεία ΑμεΑ εντός του αρχαιολογικού χώρου βάσει της εγκεκριμένης πρότασης (φωτ. ΥΠΠΟΑ).

 

Το έργο «Ανάδειξη- Εκθεσιακή Περιήγηση στο Παλάτι των Δεσποτών στον Αρχαιολογικό χώρο Μυστρά» διαρθρώνεται σε τρία μέρη: Τη λειτουργική ολοκλήρωση του συγκροτήματος του Παλατιού, τη δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης κοινού και την εξασφάλιση προσβασιμότητας, το εκθεσιακό πρόγραμμα.

 

Πρόταση διαμόρφωσης ανατολικού πλατώματος (φωτ. ΥΠΠΟΑ).

 

 

Πρόταση διαμόρφωσης νότιας πλατείας (φωτ. ΥΠΠΟΑ).

 

Η ολοκλήρωση του συνολικού προγράμματος στον Μυστρά προβλέπεται το 2025. Στο τέλος του 2023 θα παραδοθεί η έκθεση στο Παλάτι των Δεσποτών.

Πηγή: ΥΠΠΟΑ

Άποψη του συγκροτήματος του Παλατιού (φωτ. ΥΠΠΟΑ).