Επιλογή Σελίδας

ΜΑΖΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (MOOC) - Το μαζικό ελεύθερο διαδικτυακό μάθημα (MOOC) «Ανακαλύπτοντας τις ελληνικές και ρωμαϊκές πόλεις»προσφέρει βασικές γνώσεις γύρω από τον σχεδιασμό και την ιστορία των πόλεων κατά την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, παράλληλα με τη μεθοδολογία της αρχαιολογίας του αστικού ιστού. Παρακολουθώντας το, θα αντιληφθείτε τη σημασία της οικιστικής αρχαιολογίας και την ποικιλότητα της κοινής ευρωπαϊκής και μεσογειακής μας κληρονομιάς.

Έναρξη: 12 Σεπτεμβρίου 2019

Το μάθημα αποτελείται από οκτώ ενότητες:
1. Αρχαίες πόλεις: Ποια η σημασία τους;-
2. Η ζωή στην πόλη.
3. Θρησκεία και πόλη.
4. Πόλη και πολιτική.
5. Ο θάνατος και η πόλη.
6. Υποδομές.
7.Πόλη και οικονομία.
8. Η αρχαία πόλη και η κληρονομιά της.
Κάθε ενότητα περιέχει βίντεο, συνεντεύξεις με ειδικούς, τεστ, και διάφορες ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης. Το μάθημα και όλο το εποπτικό υλικό του διατίθενται σε τρεις διαφορετικές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά).

Το μάθημα απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται για την αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, την ιστορία της πολιτισμικής κληρονομιάς. Διατίθεται διαδικτυακά, και εντελώς δωρεάν.

Η διάρκεια του μαθήματος είναι οκτώ εβδομάδες, και απαιτούνται περίπου 2-3 ώρες παρακολούθησης και απασχόλησης εβδομαδιαίως. Όσοι παρακολουθήσουν τον πλήρη κύκλο του μαθήματος, και επιτύχουν βαθμό από 80% και πάνω, θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης.


Πληροφορίες / Εγγραφές:https://bit.ly/2ybdb8S
www.ancientcities.eu / Facebook: AncientCitiesEU / Twitter: @AncientCitiesEU
Πληροφορίες για την Ελλάδα: dpmsdiax@arch.uoa.gr


Διοργάνωση-εποπτεία: Πρόγραμμα Στρατηγικής Συνεργασίας«AncientCities» / Κτίζοντας ψηφιακό περιβάλλον μάθησης για την πολιτισμική κληρονομιά.
Το Πρόγραμμα Στρατηγικής Συνεργασίας «AncientCities» είναι ένα διεθνές ακαδημαϊκό εγχείρημα υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου του Κιέλου (Christian-Albrechts-UniversitätzuKiel) και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Erasmus+. Συμμετέχουν τα πανεπιστήμια Aarhus Universitet (Δανία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Universiteteti Bergen (Νορβηγία), το Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Γαλλία) και το Open Universiteit Nederland (Ολλανδία).Στην Ελλάδα, ειδικότερα, το μάθημα τελεί υπό την εποπτεία του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική»που διοργανώνει το ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Πατρών και Αιγαίου (http://www.dpmsdiax.arch.uoa.gr/). Κοινός μας στόχος είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου, πανευρωπαϊκού ψηφιακού μαθησιακού εργαλείου με θέμα τις «αρχαίες πόλεις», προορισμένου για χρήση σε πανεπιστήμια. Παράλληλα, το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να σχεδιάσει ένα ανοικτό ψηφιακό μάθημα (MOOC), με τίτλο «Ανακαλύπτοντας τις ελληνικές και ρωμαϊκές πόλεις» που θα απευθύνεται προς ένα ευρύτερο κοινό. Κορυφαίοι επιστήμονες από τον χώρο της αρχαιολογίας του αστικού ιστού συνεργάζονται με ειδικούς στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με γνώμονα δύο ερωτήματα: πώς μπορεί η ψηφιακή διδασκαλία να εφαρμοστεί στις ιστορικές και ανθρωπιστικές σπουδές; Και, πώς μπορεί η ψηφιακή μάθηση να φανεί ελκυστική σε διαφορετικές ομάδες κοινού;

Λίγα λόγια για τα MOOC
Τα μαζικά ελεύθερα διαδικτυακά μαθήματα (massive open online courses–MOOCs) αποτελούν μια σχετικά πρόσφατη προσθήκη στην κατηγορία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επιτρέπουν την πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό σπουδαστών, ακόμη και πολλές χιλιάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες ταυτόχρονα. Τα μαθήματα θέτουν συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, τους οποίους οι σπουδαστές κατακτούν μέσω ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων (βίντεο, κείμενα για μελέτη, τεστ, εργασίες) εντός συγκεκριμένου χρόνου. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται ελεύθερα μέσω διαδικτύου και είναι προσβάσιμο από όλους.Έτσι, η συμμετοχή σε ένα μαζικό ελεύθερο διαδικτυακό μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενα (πρώτο πτυχίο, ή προηγούμενη βαθμολογία σε άλλο μάθημα). Κυρίως όμως, τα μαζικά ελεύθερα διαδικτυακά μαθήματα αποσκοπούν στη διασύνδεση σπουδαστών από όλο τον κόσμο με εκπαιδευτές, αλλά και μεταξύ τους, μέσα από ειδικά σχεδιασμένους χώρους διαδικτυακής επικοινωνίας.

Ακαδημαϊκός συντονισμός
Prof. Dr. Stefan Feuser, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (feuser@klassarch.uni-kiel.de).

Επιστημονική ομάδα
Prof. Dr. Alain Duplouy (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Dr. Francis Brouns (Open Universiteit Nederland), Prof. Dr. Simon Malmberg (Universiteteti Bergen), Prof. Dr. Rubina Raja, Prof. Dr. Michael Blömer (Aarhus Universitet), Prof. Dr. Mantha Zarmakoupi (University of Pennsylvania), Prof. Dr. Δημήτρης Πλάντζος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).