Επιλογή Σελίδας

Η αποδελτίωση των εφημερίδων της Σμύρνης απο-τελεί σημαντική πηγή για την ανακάλυψη τυχόν παραπόνων ή αντιδράσεων προς τις ανασκαφές Ευρω-παίων αρχαιολόγων και κυρίως για την «εξαγωγή» αρχαι-οτήτων στην Ευρώπη. Το 1869 η «Ἀμάλθεια» δημοσιεύει επιστολή του δασκάλου στο πλησίον της Πριήνης Κελεμβέσι: «Γράφου-σιν πρὸς ἡμᾶς ἐκ Κελεμβεσίου, τῆς ἐπαρχίας Σωκίων: Οἱ εἰς τά πλησίον ἐρείπια [...]

Διαβάστε το πλήρες άρθρο Ανάτυπο PDF

Πέτρος Μεχτίδης
Αρχαιολόγος & Συντηρητής Έργων Τέχνης
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το πρωτότυπο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .