Επιλογή Σελίδας

Τόμος 5, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2021  [σ. 112-123]

ΑΠΟΙΚΙΑ

Ένα ερευνητικό πρόγραμμα ανασύστασης της πληθυσμιακής εικόνας της Αμβρακίας την εποχή του κορινθιακού αποικισμού

Βαρβάρα Παπαδοπούλου
Δρ Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, Αναπλ. Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
Αριστείδης Βάσιος
Αρχαιολόγος ΙΔΑΧ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας
Δήμητρα Παπακώστα
Αρχαιολόγος ΙΔΟΧ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας
Κυριάκος Ξανθόπουλος
Φυσικός Ανθρωπολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Τα τελευταία χρόνια, η μελέτη του αρχαίου DNA φαίνεται να κερδίζει το συνεχές ενδιαφέρον των επιστημόνων που ασχολούνται με τη μελέτη των βιολογικών καταλοίπων της αρχαιότητας. Στις μέρες μας, η μελέτη και η αξιοποίηση των δεδομένων, που προκύπτουν από την ανάλυση δειγμάτων ανθρωπολογικού υλικού και την εξαγωγή πληροφοριών που άπτονται του αρχαίου DNA αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιστημονική κοινότητα της Αρχαιολογίας. Στο παραπάνω πλαίσιο τοποθετούνται και οι προσπάθειες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας για την ένταξη στο δυναμικό της ερευνητικών προγραμμάτων, στα οποία σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες. Ένα τέτοιο έργο είναι το εν εξελίξει και εμβληματικού χαρακτήρα, ερευνητικό πρόγραμμα Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ανάλυσης αρχαίου DNA στη σύγχρονη διεπιστημονική μελέτη και ανάδειξη του αρχαίου κορινθιακού αποικισμού. Το παράδειγμα της αρχαίας Αμβρακίας και της αρχαίας Τενέας ως επιδεικτικές εγκαταστάσεις με το ακρωνύμιο ΑΠΟΙΚΙΑ, μέσα από το οποίο επιχειρείται η «ανασύσταση» της εικόνας της κοινωνίας της Αμβρακίας και του πληθυσμού, που έζησε και πέθανε σε αυτή την περίοδο πριν και μετά τον κορινθιακό αποικισμό, καθώς και των τα-φικών εθίμων και πρακτικών που ακολουθούσε.

Λέξεις ευρετηρίου: ΑΠΟΙΚΙΑ, Αρχαία Ήπειρος, Αρχαία Ιστορία, Αρχαιολογία, Αρχαίο DNA, Άρτα, Αμβρακία, Αρχαία Νεκροταφεία, Επιτύμβιες στήλες

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2021 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τους συγγραφείς: vpapadopoulou@culture.gr, avasios@yahoo.gr, demi.papakosta@gmail.com, ancbiosoc@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 5, Issue 1  January - April 2021  [pp. 112-123]

APOIKIA

A research project on reconstructing the population profile of Amvrakia during the Corinthian colonization

Varvara N. Papadopoulou
Dr. of Archaeology, Director of the Ephorate of Antiquities of Arta, Associate Director of the Ephorate of Antiquities of Ioannina, Ministry of Culture & Sports, Greece
Aristides Vasios
Archaeologist, Ephorate of Antiquities of Arta, Ministry of Culture & Sports, Greece
Dimitra Papakosta
Archaeologist, Ephorate of Antiquities of Arta, Ministry of Culture & Sports, Greece
Kiriakos Xanthopoulos
Physical Anthropologist, PhD Candidate, The Department of History and Ethnology, Democritus University of Thrace, Greece

 

Amvrakia was founded by Corinthian settlers in the late 7th century BC in the area where today stands the city of Arta. The city, which was protected by a strong fortification wall, was developed on the basis of a well-organized urban system. Its administrative and religious center with monumental public buildings and temples is located in the northwestern part of the ancient city, while the remaining area was occupied by houses. On the other hand the two cemeteries of the city were organized in the area outside the walls. The cemeteries of Amvrakia consist of the main subject of the ongoing research program Ancient DNA analysis in novel multidisciplinary approach of ancient Corinthian colonization. Ancient Amvrakia and Ancient Tenea as demonstration examples, with the abbreviation APOIKIA. This project aims in partnering the archeological science with the fields of bioarchaeology, archeogenetics and museology, in which the monuments and the human remains are studied under innovative technologies, in order not only to strengthen the scientific research, but also to provide new evidence on the cultural development of the past. Central to this issue is the colonization of the region of Arta by the Corinthians at the end of the 7th century BC, and more specifically the biological imprint of the Corinthians on the indigenous population of Amvrakia and its subsequent demographic development.

Key words: APOIKIA, Ancient Epirus, Ancient History, Archaeology, Ancient DNA, Arta, Amvrakia, Ancient Cemeteries, Tombstones

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2021 - ISSN 2653-9292

Authors for correspondence: vpapadopoulou@culture.gr, avasios@yahoo.gr, demi.papakosta@gmail.com, ancbiosoc@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .