Επιλογή Σελίδας

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΤΙΣΜΟΥ - Το ΜΒΠ διοργανώνει την έκθεση «Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη Βελίκα», τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν την Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου (20:00 | πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων του ΜΒΠ «Κυριάκος Κρόκος»).

Στην έκθεση παρουσιάζονται πέντε επιλεγμένες οχυρωμένες θέσεις από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία που συνδέονται μεταξύ τους επειδή έχουν ιδρυθεί, κατασκευαστεί, ή ανακαινιστεί κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄ (527-565). Πρόκειται για το κάστρο της Ρεντίνας, το διατείχισμα της Κασσάνδρειας, το κάστρο της Πύδνας, το κάστρο του Πλαταμώνα και το κάστρο της Βελίκας. Παρουσιάζεται επίσης και η πόλη της Θεσσαλονίκης, ως παράδειγμα τειχισμένης μητρόπολης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επικοινωνία και τα δίκτυα των δρόμων που διαμορφώθηκαν μεταξύ των οχυρών αλλά και στις οικονομικές και τις εμπορικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Παράλληλα, αναδεικνύεται και η πορεία κάθε θέσης διαχρονικά. Επιπλέον, η έκθεση αποτελεί άλλη μια ευκαιρία για το Μουσείο να αναδείξει σημαντικά ανασκαφικά ευρήματα της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας που φυλάσσονται στις αποθήκες του και μέχρι σήμερα δεν έχουν εκτεθεί στο κοινό.

Συμμετέχουν με εκθέματα
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
φορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

Συνεργαζόμενοι φορείς
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας
Αρχιεπισκοπή Ραβέννας
Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Deutsches Archäologisches Institut, Athen)
Εθνογραφικό Κέντρο Γιώργη Μελίκη. Κέντρο έρευνας μάσκας


Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος»
Διάρκεια έκθεσης: 21.12.18 – 31.5.2019
Ώρες λειτουργίας: 9.00-16.00
Είσοδος ελεύθερη