Επιλογή Σελίδας

Τόμος 5, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2021  [σ. 6 - 21]

Αρχαία Τενέα

Η ανασκαφή φέρνει στο φως την αρχαία πόλη. Νέα στοιχεία από την ανασκαφική έρευνα 2019-2020

Έλενα Κόρκα
Δρ Αρχαιολόγος, Διευθύντρια της Έρευνας, Επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΥΠΠΟΑ
Παρασκευή Ευαγγέλογλου
Αρχαιολόγος ΥΠΠΟΑ
Πηνελόπη Βλάχου
Αρχαιολόγος
Μιχαήλ Ιωάννου
Αρχαιολόγος
Παναγιώτης Παναϊλίδης
Εθνολόγος-Ανθρωπολόγος
Ιωάννης Χρηστίδης
Εθνολόγος-Ανθρωπολόγος

 

Η αναφορά του Στράβωνα για την ύπαρξη ιερού του Απόλλωνα στην Αρχαία Τενέα, αποτελεί τη πρώτη σαφή μαρτυρία μνημειακής αρχιτεκτονικής στην περιοχή, όπου σύμφωνα με τον μύθο μετοίκησαν Τρώες από την Τένεδο. Το 2019, κατά τη διάρκεια της συστηματικής ανασκαφικής έρευνας στην Αρχαία Τενέα, αποκαλύφθηκε το πρώτο δημόσιο κτήριο της πόλης. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο λουτρικό συγκρότημα του 2ου αι. μ.Χ., το οποίο έπειτα από επισκευές και παρεμβάσεις χρησιμοποιήθηκε μέχρι και τον 6ο αι. μ.Χ. Αρχιτεκτονικά στοιχεία που εντοπίστηκαν, είτε εντοιχισμένα στους τοίχους του μνημείου, είτε κατά χώραν, καθώς επίσης και ένα αρχαϊκό φρέαρ και ένας αποθέτης σύγχρονος με αυτό, καταδεικνύουν την ύπαρξη πρωιμότερων κτηρίων στην εγγύτητα των λουτρών. Στο σύνολό τους, τα ανασκαφικά στοιχεία μαρτυρούν την ύπαρξη καλά οργανωμένης τοπικής κοινωνίας, η οποία χαρακτηρίζεται από αδιάλειπτη οικονομική ευμάρεια, από την Αρχαϊκή εποχή μέχρι και την Ύστερη Αρχαιότητα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αρχαία Τενέα, Χιλιομόδι, ρωμαϊκά λουτρά, αρχαϊκός αποθέτης, Τένεδος, επιγραφή, νομισματικός θησαυρός, γλυπτά

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2021 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τους συγγραφείς: ekorka@otenet.gr, pevaggeloglou@culture.gr, penelopevla12@gmail.com, michail97ioannou@gmail.com, 

panpanailidis@gmail.com, joochr22@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 5, Issue 1  January - April 2021  [pp. 6 - 21]

Ancient Tenea

The excavation brings to light the ancient city. New evidence from the excavation of 2019-2020

Elena Korka
Archaeologist Ph.D., Director of the Systematic Archaeological Survey of Ancient Tenea, Honorary Director-General of Antiquities and Cultural Heritage of the Greek Ministry of Culture and Sports
Paraskevi Evangeloglou
MA Archaeologist, Ephorate of Antiquities of Corinth, Greek Ministry of Culture & Sports
Penelope Vlachou
Archaeologist
Michael Ioannou
Archaeologist
Panagiotis Panailidis
Ethnologist-Anthropologist
Ioannis Christidis
Ethnologist-Anthropologist

 

In 2019, the work of the systematic archaeological research program of ancient Tenea, brought to light a roman bath complex, unveiling the first public building of the city, in a short distance from the residential facilities found in 2018. The numerous architectural members of the Archaic and Hellenistic period found in second use in the walls, alongside an archaic hexagonal well and an archaic deposit located in direct contact with the baths, indicate the existence of earlier large public buildings in the vicinity of the bath complex. Archaeological evidence such as the discovery of facilities of commercial activity to the east of the baths, prove the social character of the building as civic where wider everyday life activities were taking place.

Key words: Ancient Tenea, Chiliomodi, Roman Baths, Archaic Deposit, Tenedos, Inscriptions, Numismatic Hoard, Sculptures

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2021 - ISSN 2653-9292

Authors for correspondence: ekorka@otenet.gr, pevaggeloglou@culture.gr, penelopevla12@gmail.com, michail97ioannou@gmail.com, 

panpanailidis@gmail.com, joochr22@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .