Επιλογή Σελίδας

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα «Αρχαιολογικές Έρευνες και Μεγάλα Δημόσια Έργα». Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν την Παρασκευή και το Σάββατο, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2017, στην εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

Η αρχαιολογική έρευνα στο πλαίσιο μεγάλων δημόσιων έργων αποτελεί ειδική περίπτωση αρχαιολογικού έργου  με διττό χαρακτήρα  -ως δημόσιο και επιστημονικό έργο ταυτόχρονα-  και με ιδιαίτερες απαιτήσεις και δυσκολίες κατά τη διενέργειά του, αφού καλείται να εξισορροπήσει τις σύγχρονες ανάγκες για υποδομές με την επιταγή για προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Παράλληλα όμως αποτελεί και μια μεγάλη πρόκληση για την ένταξη στον αρχαιολογικό χάρτη νέων περιοχών, την καλύτερη κατανόηση των ήδη γνωστών και τον συνεχή εμπλουτισμό της γνώσης μας για τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στη χώρα μας.

Τα δέκα τελευταία χρόνια οι Εφορείες Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α. πραγματοποίησαν στο πλαίσιο των Μεγάλων Δημόσιων Έργων πλούσιο ανασκαφικό έργο, καθώς και εργασίες προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης των σημαντικών αρχαιοτήτων που ήρθαν στο φως. Τα έργα αυτά αφορούν στους μεγάλους οδικούς άξονες (ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, ΙΟΝΙΑ, ΠΑΘΕ, Ε65, ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ), καθώς και σε στρατηγικές επενδύσεις (ΔΕΗ, Λίμνη Κάρλα), καλύπτοντας γεωγραφικά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να δημοσιοποιηθούν στους ειδικούς επιστήμονες και το ευρύ κοινό τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής αυτής έρευνας και του έργου ανάδειξης που επιτελέστηκε, αλλά και να γίνει ευρύτερα γνωστή και να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από τη διαχείριση πολυάριθμων και απαιτητικών έργων.

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου οι Προϊστάμενοι των εμπλεκόμενων Εφορειών Αρχαιοτήτων θα παρουσιάσουν με ανακοινώσεις διάρκειας 25 λεπτών το συνολικό έργο της Υπηρεσίας τους (ανασκαφική έρευνα και εργασίες ανάδειξης) στο πλαίσιο των Μεγάλων Έργων.

Στη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου θα γίνουν ανακοινώσεις διάρκειας 20 λεπτών με τις παρακάτω θεματικές:

α) Ανασκαφικό και ερευνητικό έργο: μελέτες που θα προσεγγίζουν συνθετικά τις αρχαιολογικές θέσεις, κατά τομείς, όπως οικισμοί-πόλεις, νεκροταφεία, λατρεία, ύπαιθρος χώρα-αγροτικές-εργαστηριακές εγκαταστάσεις, έργα κοινής ωφελείας (οδικό δίκτυο, λουτρά, υδραγωγεία) κλπ.

β) Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, συντήρηση και στερέωση μνημείων.

Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία θα αναπτυχθούν θέματα θεσμικού πλαισίου, ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν και τρόποι διαχείρισής τους, καθώς και προτάσεις για απλοποίηση-τροποποίηση διαδικασιών κατά τη διεξαγωγή αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων.

Πρόγραμμα ΣυνεδρίουΠεριλήψεις Συνεδρίου

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

Κουντούρη Έλενα, Πρ. Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ράλλη Ευτέρπη, Πρ. Τμ. Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχ/κών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων

Γκαδόλου Αναστασία, Πρ. Τμ. Προϊστορικών και Κλασικών Αρχ/κών Χώρων, Μνημείων και Αρχ/κών Έργων

Μπενίση Κωνσταντίνα, Πρ. Τμ. Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών

Γιατρουδάκη Εύα, Αρχαιολόγος ΔΙΠΚΑ

Μαρινάκης Σκοπιώτης, Αρχαιολόγος ΔΙΠΚΑ

Σπυροπούλου Σοφία, Αρχαιολόγος ΔΙΠΚΑ

Ψαρουδάκης Κυριάκος, Αρχαιολόγος ΔΙΠΚΑ

Κολιοθωμάς Δημήτρης, Διοικητικός ΔΙΠΚΑ

 

Η Επιστημονική Επιτροπή

Χούλια - Καπελώνη Σουζάνα, Πρ. Δ/νσης Μουσείων,

Αν. Πρ. Δ/νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

Αγγέλη Ανθή, Πρ. ΕΦΑ Πρέβεζας

Αθανασούλης Δημήτριος, Πρ. ΕΦΑ Κυκλάδων

Βικάτου Ολυμπία, Πρ. ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Καραπαναγιώτου Άννα-Βασιλική, Πρ. ΕΦΑ Αρκαδίας

Κασίμη Παναγιώτα, Αν. Πρ. ΕΦΑ Κορινθίας

Κουμούση Αναστασία, Πρ. ΕΦΑ Αχαΐας

Σδρόλια Σταυρούλα, Αν. Πρ. ΕΦΑ Λάρισας