Επιλογή Σελίδας

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων/Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων διοργανώνουν Επιστημονική Διημερίδα στην Θεσσαλονίκη, 11-12 Απριλίου 2019 με θέμα Αρχαιότητες σε «Τροχιά».

Κατά τη διάρκεια της Διημερίδας θα παρουσιασθούν 41 ανακοινώσεις με ποικίλο θεματικό ενδιαφέρον που στοχεύουν στην έναρξη της επιστημονικής παρουσίασης του πλούτου και της ποικιλίας των ευρημάτων που ήρθαν στο φως στο πλαίσιο της κατασκευής των Μητροπολιτικών Σιδηροδρόμων των τριών μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά.

Οι εργασίες της διημερίδας θα λάβουν χώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μουσείου της Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης.