Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020  [σ. 324 - 337]

Αστική έπαυλη των αυτοκρατορικών χρόνων στην αρχαία Μεσσήνη

Πέτρος Θέμελης
Διευθυντής Ανασκαφών Αρχαίας Μεσσήνης / τ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Οικογένειες της ντόπιας μεσσηνιακής αριστοκρατίας, ιδιαίτερα στη διάρκεια του 2ου και 3ου αιώνα μ.Χ., είχαν ασπασθεί ρωμαϊκά ήθη και έθιμα, μιλούσαν τα λατινικά, είχαν αγοράσει κτήματα και αγροικίες στην ιταλική χερσόνησο, ιδιαίτερα στην περιοχή της Καμπανίας και διατηρούσαν σχέσεις με τον αυτοκρατορικό οίκο. Μεσσήνιοι κατείχαν υψηλότατα αξιώματα στη ρωμαϊκή στρατιωτική και πολιτική ιεραρχία ακόμη και εκείνο του συγκλητικού. Μέλη αυτής της ελληνικής εκρωμαϊσμένης τάξης συγκλητικών, ιππέων ή βουλευτών συνέχισαν, έως τα χρόνια τουλάχιστον του Κόμμοδου, να αποτελούν την κοινωνικά ανώτερη ομάδα. Χρησιμοποιούσαν το συσσωρευμένο πλεόνασμα τους και στην κατασκευή ή επισκευή δημόσιων οικοδομημάτων για αγώνες και εορτασμούς. Αυτή η επιδεικτική συμπεριφορά τους έσωσε σημαντικά οικοδομήματα της πόλης από την καταστροφή. Το φαινόμενο της εμφάνισης, γενικώς στην Ελλάδα της Ρωμαϊκής εποχής, πολυτελών επαύλεων που πρόσφεραν τις ανέσεις του ρωμαϊκού domus, αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του εκρωμαϊσμού ως εκδήλωσης των κοινωνικοπολιτικών φιλοδοξιών της εγχώριας αριστοκρατίας, η οποία επιχειρούσε, μεταξύ άλλων, να κάνει αισθητή την παρουσία της στις πόλεις με δωρεές και ευεργεσίες, ακολουθώντας ελληνιστικές πρακτικές και ρωμαϊκές στρατηγικές.

Λέξεις ευρετηρίου: εκρωμαϊσμός, τοπική αριστοκρατία, πολυτελείς αστικές επαύλεις, opus sectile, μωσαϊκό δάπεδο, μαρμάρινα αγάλματα, ανακύκλωση

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: pthemeles@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 3  September - December 2020  [pp. 324 - 337]

An urban villa of the Roman period at ancient Messene

Petros Themelis
Director of Excavations at Ancient Messene / F. Professor of Classical Archaeology, Department of History and Archaeology, University of Crete, Greece

 

At a distance of about eighty meters east of the Asclepieion, the remains of a large building complex of late Roman times have come to light, a luxurious urban villa, which succeeded the remains of private houses of the Hellenistic period. The villa is integrated in a building block of the hippodamian town plan surrounded by streets. It consists of three main architectural units, the central unit which includes two luxurious spacious halls of social promotion open to a large courtyard, the eastern unit which includes the living areas of the family with the characteristic impluvium in the middle, and the eastern section with the storage rooms and the residences of the servants. In the destruction layer of the villa dated immediately after the terrible earthquake of the year 365 AD, three marble statues were brought to light representing Artemis, Hermes and the emperor Constantine the Great.

Key words: Romanization, local aristocracy, luxurious urban villas, opus sectile, mosaic floor, marble statues, recycling

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: pthemeles@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .