Επιλογή Σελίδας

Τόμος 1, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2017

Αστρομάντισσες και Φαρμακίδες της Υπάτης

Θρύλοι και Παραδόσεις

Γεώργιος Κακαβάς
Δρ Ιστορίας της Τέχνης, Διευθυντής Επιγραφικού και Νομισματικού Μουσείου

Στην αρχαιότητα η Θεσσαλία φημιζόταν για τις πανίσχυρες μάγισσες και για τ’ άλογά της. Οι γιαγιάδες της περιοχής διηγούνταν ωραία παραμύθια. Ήρωες δεν ήταν μόνο θεριά και δαίμονες, ατρόμητα παλικάρια και ξακουστοί άρχοντες, αλλά και όμορφες μαγεμένες πριγκίπισσες που πλανεύτρες μάγισσες τούς έδωσαν να πιουν φαρμάκι, βότανο που έβγαινε σε κακοτράχαλα περάσματα. Κάπου στην Καταβόθρα τη σημερινή Οίτη, τα Βαρδούσια και τη Νεραϊδοσπηλιά. Εκεί συνωστίζονταν μάγισσες και νεράιδες. Όμως πόσοι αλήθεια γνωρίζουν ότι οι πιο διάσημες απ’ αυτές ήταν εκείνες της Υπάτης; Αναλάμβαναν μάγια για έρωτες, φίλτρα που καθοδηγούσαν ή εξανάγκαζαν σε υπακοή, άλλα που προκαλούσαν μαρτύρια. Οι Θετταλίδες μάγισσες, που είχαν ως προστάτιδά τους την τρισυπόστατη θεά Εκάτη, και κυρίως οι φαρμακίδες ή φαρμακεύτρες της Υπάτης, έφθασαν στο απόγειο της δόξας τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Θεσσαλία, Υπάτη, μαγεία-μάγισσα, Εκάτη, Αγλαονίκη, Μήδεια, Κίρκη, Απουλήιος, Λουκιανός

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2017 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: gkakavas@culture.gr / gthkakavas@hotmail.com

Το πρωτότυπο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 1, Issue 1  January - April 2017

Witches of the stars and sorceresses of the Hypati

Legends and Traditions

George Kakavas
PhD, Archaeologist-Theologist-Art Historian, Director of Epigraphic and Numismatic Museum, Athens-Greece

In ancient times Thessaly was famous for its powerful witches and for its horses. Grandmothers of the area narrated tales, of which the main characters were not only beasts and demons, brave men and renowned lords, but also beautiful enchanted princesses to whom witches gave poisonous herbs to drink. Somewhere in Katavothra, nowadays called Oeta, as well as in Vardousia and Neraidospilia witches and fairies were gathered. The most famous of them were those of Hypati. They undertook love spells, filters that guided or forced into obedience, others that caused suffering. The Thettalides witches reached the peak of their glory. Their protector was the triple goddess Hecate.

Key words: Thessaly, Hypati, magic / witchcraft, witch, Hecate, Aglaonice, Medea, Circe, Apuleius, Lucian

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2017 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: gkakavas@culture.gr / gthkakavas@hotmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο Ανάτυπο PDF

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .