Επιλογή Σελίδας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής  Ποντιακών Μελετών απένειμε στον Αλέξιο Γ.Κ. Σαββίδη, Καθηγητή Ιστορίας Μεσαιωνικών και Βυζαντινών Χρόνων στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, το βραβείο «Οδυσσέα Λαμψίδη», για την 35χρονη ερευνητική και συγγραφική του συνεισφορά στη μελέτη της Ιστορίας και του Πολιτισμού του Μεσαιωνικού Πόντου καθώς και την μουσικολογική βιβλιογραφική προσφορά του…

Διαβάστε όλο το άρθρο  Ανάτυπο PDF