Επιλογή Σελίδας

Δημήτρης Παυλόπουλος

Ο Δημήτρης Παυλόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Σπούδασε Ιστορία, Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1984-89), όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης και εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του. Εργάστηκε ως επιμελητής στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, συντάκτης και ειδικός συνεργάτης σύνταξης στο τετράτομο Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών του εκδοτικού οίκου «Μέλισσα». Δίδαξε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από το 2015 είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει γράψει αρκετά βιβλία: Χαρακτική - Γραφικές Τέχνες. Ιστορία - Τεχνικές - Μέθοδοι - Γλωσσάρια Όρων (Αθήνα 1995, 2004, 2011)· Δημήτριου Π. Πασχάλη, Άνδριοι Καλλιτέχναι (Άνδρος 1996) [= Ανδριακά Χρονικά, τ. 25]· Ζητήματα Νεοελληνικής Γλυπτικής (Αθήνα 1998)· Διδάσκαλοι της Χαρακτικής, 1843-1915. Αγαθάγγελος Τριανταφύλλου - Αριστείδης Λ. Ροβέρτος - Νικόλαος Ι. Φέρμπος (σε συνεργασία με τον Γιάννη Μπόλη, Αθήνα 2003)· Κούλα Μπεκιάρη. Ζωγραφική - Χαρακτική. Άννα Μπεκιάρη. Γλυπτική - Ζωγραφική (σε συνεργασία με τον Τάσο Κουτσουρή, Αθήνα 2007)· Ζογγολόπουλος (Αθήνα 2007)· Σωτήρης Σόρογκας (Αθήνα 2008)· Οδηγός για εκπόνηση γραπτής εργασίας στην Ιστορία της Νεότερης Τέχνης. Προπτυχιακή / Μεταπτυχιακή Εργασία - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Διδακτορική Διατριβή. Συγγραφή / Παρουσίαση / Υποστήριξη (Αθήνα 2008, 2013)· Η Συλλογή Προσωπογραφιών του Πανεπιστημίου Αθηνών (δίγλωσσο συλλογικό, Αθήνα 2009)· Ελληνική Χαρακτική, 1843-1915. Ιστορία - Λεξικό Χαρακτών (σε συνεργασία με τον Γιάννη Μπόλη, Αθήνα 2012)· Ο γλύπτης Γεώργιος Ρήγας. Συμβολή στη μελέτη της νεοελληνικής γλυπτικής (τετράγλωσσο, σε ψηφιακή μορφή)· τεχνοϊστορικά κείμενα σε πολυσέλιδους τόμους: από τα πιο πρόσφατα, Α. Τάσσος, 1914-1985 (Αθήνα 2015)· Φώτης Κόντογλου. Από τον «Λόγο» στην «Έκφρασι». Με ζωγραφιές και με πλουμίδια απ’ το χέρι του ίδιου του συγγραφέα (Αθήνα 2015)· Αλεξάνδρου Δ. Αλεξανδράκη, Έτσι πολεμούσαμε, 1940-41 (Αθήνα 2016)· πληθώρα εκλαϊκευτικών άρθρων σχετικών με θέματα ιστορίας της νεοελληνικής τέχνης σε πολλαπλά έντυπα. Έλαβε μέρος με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στην Ελλάδα. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης, του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, της Επιτροπής Γλυπτών Δήμου Αθηναίων, και της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Μουσείου Βάσως Κατράκη - Κέντρου Χαρακτικών Τεχνών.

Email: dempavl@arch.uoa.gr

Αναλυτική εργογραφία