Επιλογή Σελίδας

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ – Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διοργανώνει, στο διάστημα 4-6 Φεβρουαρίου 2021, Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: «Εθνικά Κινήματα και Φιλελληνισμός».

Οργάνωση: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με την υποστήριξη της «Πρωτοβουλίας 1821-2021»

Έναρξη: 04.02.2021 // Δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση κατόπιν εγγραφής: https://zoom.us/webinar/register/WN_dhnYsT0hR0mUp-4nriaADw