Επιλογή Σελίδας

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ - Στο πλαίσιο των σεμιναρίων του Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, θα δοθεί διαδικτυακά, την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021 (ώρα 17:00), σεμιναριακή διάλεξη της Χριστίνας Μητσοπούλου, Μέλους Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα: «Ελευσινιακοί δακτύλιοι», εικονογραφικές και αρχαιολογικές παρατηρήσεις».

Η διάλεξη θα δοθεί στα Ελληνικά.

Σύνδεσμος εγγραφής και παρακολούθησης: https://zoom.us/webinar/register/WN_eaU8BrlPRnaK0NXAQx6w_Q

Το Πρόγραμμα του Κύκλου Σεμιναρίων (Ιανουάριος-Μάιος 2021)

Χριστίνα Μητσοπούλου
Μέλος Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας