Επιλογή Σελίδας

ΚΥΛΛΗΝΗ / ΓΛΑΡΕΝΤΖΑ - Το ερευνητικό πρόγραμμα «Το λιμάνι της Κυλλήνης /Γλαρέντζας» (2007-2017) έχει ως κύριο στόχο αφενός την τοπογραφική, αρχιτεκτονική και γεωφυσική έρευνα του λιμένα για την μελέτη των καταλοίπων του λιμανιού των Σταυροφόρων (13ος-14ος αιώνας), αφετέρου την υποβρύχια ανασκαφική έρευνα για τον ακριβή εντοπισμό του αρχαίου λιμανιού της Κυλλήνης. Το πρόγραμμα αποτελεί επιστημονική συνεργασία της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του Φινλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Κυλλήνη –Γλαρέντζα. Οι μεσαιωνικές λιμενικές εγκαταστάσεις και η θεμελίωση του πύργου των Ελληνιστικών χρόνων (S1a)

Ο βασικός ερευνητικός σκοπός του προγράμματος είναι η τοπογραφική και ιστορική μελέτη των λιμενικών λεκανών από την αρχαιότητα ως τον Μεσαίωνα: ερμηνευτική αναπαράσταση της λιμενικής ζώνης και τοπογραφικός εντοπισμός των λιμενικών λεκανών, αρχιτεκτονική μελέτη των λιμενικών εγκαταστάσεων (θέση, οχύρωση και μορφολογία), τεχνικές κατασκευής και τέλος, ιστορικό πλαίσιο της δημιουργίας του λιμανιού και κοινωνικό- οικονομικό πλαίσιο της εξέλιξής του ανά τους αιώνες.

Κυλλήνη –Γλαρέντζα. Υποβρύχιες ανασκαφικές εργασίες και καθαρισμοί

Σε ότι αφορά στη διεπιστημονική προσέγγιση της μελέτης της λιμενικής ζώνης, ο στόχος της ενάλιας γεωαρχαιολογικής μελέτης είναι η παλαιογεωγραφική ανάπλαση του παράκτιου περιβάλλοντος και της ακτογραμμής κατά την κλασσική αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα. Οι θαλάσσιες γεωφυσικές διασκοπήσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό τη διεύθυνση του Δρ Γ. Παπαθεοδώρου, ενώ υπεύθυνη της αρχαιοπεριβαλλοντικής μελέτης είναι η Δρ Μ. Γεραγά. Οι γεωμορφολογικές έρευνες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το τμήμα Γεωλογίας του Mainz, με επικεφαλής τον Dr. Andreas Vött.

Η υποβρύχια ανασκαφική έρευνα μελετά τη στρωματογραφία και την αποσαφήνιση ζητημάτων χρονολογικής συνάφειας των κατασκευών του μεσαιωνικού λιμένος της Γλαρέντζας και του αρχαίου λιμανιού της Κυλλήνης.

Με το πρόγραμμα του έτους 2017, που υλοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 22 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου με την αρωγή και την χορηγία του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και του Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης , ολοκληρώθηκε το δεκαετές εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα συνεργασίας κατά την διάρκεια του οποίου συνεχίστηκε η υποβρύχια ανασκαφική έρευνα και η διενέργεια τρισδιάστατης τοπογραφικής και φωτογραμμετρικής αποτύπωσης σε κατασκευές του αρχαίου και του μεσαιωνικού λιμένα της Κυλλήνης.

Κυλλήνη –Γλαρέντζα. Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις λιμενικών κατασκευών

Την διεύθυνση του προγράμματος έχει η ΕΕΑ δια της προϊσταμένης της, Δρος Αγγελικής Γ. Σίμωσι, με επιστημονικό υπεύθυνο πεδίου τον καταδυόμενο αρχαιολόγο της ΕΕΑ Διονύση Ευαγγελιστή, ενώ από πλευράς του Φινλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο Δρ Jari Pakkanen.

Τέλος, την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου διενεργήθηκε ξενάγηση του κοινού (Open Day) στον χώρο της έρευνας, ενώ το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στους φορείς και στους κατοίκους της περιοχής, στα πλαίσια των εκδηλώσεων « Κυλλήνια 2017» και σε εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Πηγή: ΥΠΠΟΑ