Επιλογή Σελίδας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών παρατείνει έως και την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 την έκθεση «Ερμιτάζ: Πύλη στην Ιστορία». Σημειώνεται ότι την έκθεση έχουν επισκεφθεί περισσότερα από 60.000 άτομα. Με την έκθεση Ερμιτάζ: Πύλη στην Ιστορία ολοκληρώνεται ο κύκλος των εκθέσεων τις οποίες διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Bυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για να τιμήσει το αφιερωματικό έτος «Ελλάς – Ρωσία 2016». Επικοινωνία: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο: Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα, Τηλ: 213 2139572, 213 2139517. Εmail: info.bma@culture.gr / Web: www.byzantinemuseum.gr