Επιλογή Σελίδας

Τόμος 1, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2017 

Η Ίκλαινα

και η γένεση του μυκηναϊκού κράτους της Πύλου

Μιχάλης Κοσμόπουλος
Καθηγητής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Μιζούρι, Η.Π.Α.

Σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία τα μυκηναϊκά κράτη δημιουργήθηκαν στις αρχές της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, όταν ισχυροί τοπικοί ηγεμόνες επέκτειναν τις επικράτειές τους απορροφώντας εδάφη των γειτόνων τους. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στη δημιουργία σύνθετων πολιτικών και κοινωνικών δομών, που επέτρεψαν τη γένεση των πρώτων κρατών. Μέχρι τώρα η θεωρία αυτή δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί, κυρίως γιατί τα διαθέσιμα αρχαιολογικά στοιχεία προέρχονταν σχεδόν αποκλειστικά από τα μεγάλα ανάκτορα του μυκηναϊκού πολιτισμού. Τα στοιχεία αυτά δεν επαρκούν, όμως, για τη μελέτη του προβλήματος της γένεσης των κρατών αυτών, διότι μεγάλο μέρος των σχετικών διεργασιών διαδραματίσθηκε εκτός των ανακτόρων και διαμορφώθηκε από τις σχέσεις των ανακτόρων με τα δευτερεύοντα κέντρα που βρίσκονταν στις επικράτειές τους. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η ανασκαφή της Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Ίκλαινα Μεσσηνίας, η οποία ταυτίζεται με μία από τις περιφερειακές πρωτεύουσες του μυκηναϊκού βασιλείου της Πύλου. Τα στοιχεία που φέρνει στο φως η ανασκαφή φωτίζουν τις διεργασίες γένεσης του βασιλείου αυτού και συμβάλλουν στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στα ανάκτορα και τις περιφέρειές τους.

Λέξεις ευρετηρίου: κρατική διαμόρφωση, μυκηναϊκό κράτος, Πύλος, Ίκλαινα

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2017 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: cosmopoulos@umsl.edu

Το πρωτότυπο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 1, Issue 2  May - August 2017 

Iklaina

and the formation of the Mycenaean State of Pylos

Michael B. Cosmopoulos
Professor of Archaeology, University of Missouri-St. Louis, USA

Current theory suggests that the formation of Mycenaean states was the result of the process of incorporation of regional centers of power by the powerful palatial centers.  The mechanisms that led to these processes are, however, largely unknown, as the bulk of the evidence comes from the palaces and there is a dearth of systematic excavations of second-order centers.  This gap is filled by the excavation conducted by the Athens Archaeological Society at Iklaina, one of the district capitals of the Mycenaean state of Pylos.  The excavation illuminates previously unknown aspects of the history of regional centers of power and their relationship with the primary centers.

 

Key words: State formation, Mycenaean states, Pylos, Iklaina

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2017 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: cosmopoulos@umsl.edu

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .