Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020  [σ. 294 - 311]

Η ανάδυση και εδραίωση του μυκηναϊκού πολιτισμού στην κοιλάδα του Ευρώτα

(1650-1370 π.Χ.)

Αιμιλία Μπάνου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

Το άρθρο αποτελεί μια επισκόπηση της εμφάνισης και εδραίωσης τοπικών κέντρων εξουσίας στην κοιλάδα του Ευρώτα από το τέλος της Μεσοελλαδικής (ΜΕ) και μέχρι την Υστεροελλαδική (ΥΕ) ΙΙΙΑ1 περίοδο, με βάση πρόσφατα ταφικά και οικιστικά στοιχεία. Από τους κτιστούς θαλαμοειδείς τάφους εξεχουσών οικογενειών στους θολωτούς τάφους μελών των τοπικών ηγετικών ομάδων (ελίτ) και από τις μεγάλες και πλούσιες κατοικίες των τελευταίων στις έδρες ανακτορικής πολιτικής εξουσίας, η ιστορία της περιοχής σκιαγραφείται με αναφορά σε επαφές και στην επίδραση της μινωικής Κρήτης. Επισημαίνονται επίσης οι τοπικές ιδιαιτερότητες αυτής της πορείας που μπορεί να φωτίσουν τις εξελίξεις που παρατηρούνται σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας κατά την πρώιμη μυκηναϊκή εποχή.

Λέξεις ευρετηρίου: κτιστός θαλαμοειδής τάφος, θολωτός τάφος, τοπικές ελίτ, έδρα εξουσίας, μινωικές επαφές, ανακτορική περίοδος, Βαφειό-Παλαιοπύργι, Μενελάιο, Άγιος Βασίλειος, Βουνό Παναγιάς

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τη συγγραφέα: eban@uop.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 3  September - December 2020  [pp. 294 - 311]

The Emergence and Consolidation of Mycenaean Leadership in the Eurotas Valley, Laconia

(1650-1370 B.C.)

Emilia Banou
Associate Professor in Prehistoric Archaeology, Department of History, Archaeology and Cultural Resources Management School of Humanities, University of the Peloponnese, Greece

 

This paper offers a review of the emergence and consolidation of local centers of power in the Eurotas valley from the MHIIIB to the LHIIIA1 period based on recent mortuary and architectural evidence. From prominent kin groups buried in new built cist tombs to members of local elites interred in tholos tombs and from the size-able and wealthy residences of the latter to seats of centralized power, the history of the area is outlined with reference to contacts with Minoan Crete. Local peculiarities of this trajectory are also pointed out that may shed more light to developments observed in other regions on the mainland in the early Mycenaean period.

Key words: built chamber tomb, tholos tomb, local elite, seat of power, Minoan contact, palace period, Vapheio-Palaiopyrgi, Menelaion, Ayios Vassileios, Vouno Panayias

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: eban@uop.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .