Επιλογή Σελίδας
ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΣ – Η ανασκαφή στην θέση Καντού Κουφόβουνος αποτελεί την πρώτη ανασκαφή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο. Έλαβε χώρα υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου και υπό την διεύθυνση της πρώτης συγγραφέως αυτού του τόμου.

Οι ανασκαφικές εργασίες στην θέση άρχισαν το καλοκαίρι του 1992 και ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 1999. Κατά τις περιόδους του καλοκαιριού του 1996, του χειμώνα του 1998 και του καλοκαιριού των ετών 2000 και 2001 η επιστημονική ομάδα ασχολήθηκε κυρίως με την καταγραφή και μελέτη του υλικού, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης των αρχαιολογικών καταλοίπων.

Ο στόχος αυτού του ανασκαφικού προγράμματος υπήρξε εξ αρχής διττός: ερευνητικός και εκπαιδευτικός. Κατά την διάρκεια της ανασκαφής εκπαιδεύθηκε στην ανασκαφική πρακτική, καθώς και στην μελέτη του υλικού, μεγάλος αριθμός φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατ’ έτος συμμετείχαν στην ανασκαφή συνήθως 20-25 φοιτητές.

Το Μέρος Α΄ της δημοσίευσης της ανασκαφής με τίτλο «Η Ανασκαφή του Νεολιθικού Οικισμού Καντού Κουφόβουνου στην Κύπρο: Στρωματογραφία και Αρχιτεκτονική» αποτελείται από δύο τόμους. Εξεδόθη από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου το 2009. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει το κείμενο, το οποίο υποδιαιρείται σε επτά κεφάλαια και τον επίλογο, καθώς και το παράρτημα με τον κατάλογο των Ανασκαφικών Μονάδων. Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει το εικονογραφικό υλικό.

Το Μέρος Β' που αποτελεί την παρούσα δημοσίευση περιλαμβάνει το σύνολο των κινητών ευρημάτων σε οκτώ (8) κεφάλαια. Ο πρώτος τόμος αποτελείται από το κείμενο και ο δεύτερος από το συνοδευτικό εικονογραφικό υλικό (περισσότερες από 2000 φωτογραφίες και σχέδια). Το Μέρος Β' του βιβλίου δημοσιεύεται ψηφιακά ως Supplementum του ηλεκτρονικού περιοδικού AURA του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης.


Η Ελένη Μαντζουράνη είναι Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Ιωάννης Βοσκός είναι Διδάκτωρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σειρά Μονογραφιών AURA 1
Αθήνα 2019
Σελίδες Α΄ Μέρους 414
Σελίδες Β΄ Μέρους 480
Περισσότερες από 2.000 φωτογραφίες και σχέδια