Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2020  [σ. 80 - 93]

Η κοιλάδα του Μαιάνδρου από την αρχαιότητα έως σήμερα

Πέτρος Μεχτίδης
Αρχαιολόγος  & Συντηρητής Έργων Τέχνης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

 

Η κοιλάδα του Μαιάνδρου διασχίζει τη δυτική Μ. Ασία από τα υψίπεδα της Φρυγίας έως τις ακτές της Ιωνίας, λίγα χιλιόμετρα απέναντι από τη Σάμο. Στις όχθες του ποταμού και σε άμεση γειτνίαση με αυτόν αναπτύχθηκαν προϊστορικοί οικισμοί και δεκάδες αρχαίες πόλεις, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι σήμερα. Κατά τη Βυζαντινή εποχή η κοιλάδα αποτέλεσε βασική οδό για το εμπόριο προς και από το εσωτερικό, αλλά και μόνιμη πύλη εισόδου των ποικιλώνυμων εισβολέων. Η περιήγηση στην ιστορία του Μαιάνδρου, στον χώρο και τον χρόνο, από την αρχαιότητα έως και σήμερα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ικανή να καλύψει εκατοντάδες μελέτες και χιλιάδες σελίδες. Το σύντομο αυτό άρθρο είναι μια επικαιροποιημένη εκδοχή του πρώτου άρθρου του γράφοντος για την κοιλάδα του Μαιάνδρου προ 20 ετών, και όχι μια ολοκληρωμένη μελέτη.

Λέξεις ευρετηρίου: Μικρά Ασία, Μαίανδρος, Γεωγραφία, Μίλητος, Πριήνη, Φρυγία

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 1  January - April 2020  [pp. 80 - 93]

The Meander valley in space and time 

Petros Mechtidis
Archaeologist and Conservator of Works of Art, Museum of Byzantine Culture, Thessaloniki, Greece

 

The Maeander valley crosses western Asia Minor from the Phrygian highlands to the Ionian coasts, a few kilometers opposite Samos. Tens of ancient cities and prehistoric sites grew in its banks and in direct relation to it, and they have become important archaeological sites today. During the byzantine era, the valley was the main route for commerce from and to the interior, but a constant entrance for the various invaders too. Touring and sightseeing Maeander’s history in space and time is extremely interesting, from the ancient times to today. It covers hundreds of studies and thousands of pages. Let us consider this short article as an improved/updated version of my first article about the Maeander valley 20 years ago and definitely not a complete study.

Key words: Maeander, Asia Minor, geography, Miletus, Priene, Phrygia

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .