Επιλογή Σελίδας

Τόμος 7, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2023  [σ. 124-139]

Η λατρεία της θεάς Δήμητρας στον ελληνικό κόσμο

Η αττική απεικόνιση της Δήμητρας ως Καρποφόρου

Σταυρούλα Ασημακοπούλου
Δρ Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών

 

Την αφορμή για την εκπόνηση αυτής της μελέτης έδωσε ένα αγαλμάτιο ένθρονης Δήμητρας Καρποφόρου, Ρωμαϊκών χρόνων, unicum στη βιβλιογραφία, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1976 επί της οδού Αριστείδου 5, στην Αθήνα, μαζί με τα εξής γλυπτά Ρωμαϊκών χρόνων: προτομή νέας γυναίκας με συμφυή βάση, αγαλμάτιο γυμνού καθήμενου άνδρα και αρχαϊστικό γλυπτό τρίμορφης Εκάτης. Καθώς, επί της οδού Αριστείδου 6, ανακαλύφθηκε κλασική οικία, η οποία βρισκόταν σε χρήση ως το τέλος των Ρωμαϊκών χρόνων, ο τόπος εύρεσης των γλυπτών καθιστά ελκυστική την υπόθεση ότι αποτελούσαν μέρος του γλυπτού διακόσμου της εν λόγω οικίας κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Παράλληλα, το αγαλμάτιο της Δήμητρας Kαρποφόρου επιβεβαιώνει τη συνέχιση —και σε ιδιωτικό πλέον επίπεδο— της λατρείας της θεάς και κατά τη Ρωμαϊκή εποχή.

Λέξεις ευρετηρίου: Δήμητρα, λατρεία, θεότητα της βλάστησης, Μυστήρια, αισιοδοξία για το τέλος του βίου, Θεσμοφόρια, ατρείνη, Λυκούργος, Δήμητρα Καρποφόρος, Γη Κουροτρόφος ή Καρποφόρος, Ώρες, θεότητα «πολιάς», Μητέρα Γη

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2023 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: asimakopoulou66@yahoo.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι περιοριστική, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν το συγκεκριμένο έργο και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να το αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά.

Volume 7, Issue 3 September - December 2023  [pp. 124-139]

The cult of the goddess Demeter in the Greek world

The attic representation of Demeter as Karpophoros

Stavroula Asimakopoulou
Ph.D., Archaeologist in the Ephorate of city of Athens, Greece

 

In the Greek world, Demeter was the goddess of vegetation par excellence. She was identified with the goddess Gē, who administered the turning of the seasons, yielding the agricultural products which are vital for human life. She turned into a goddess that promised afterlife bliss to those who were initiated into her mystery rites. The exceptionally significant political dimension of the goddess is demonstrated by her temene, which were the first to be made sacred whenever a new settlement was established. Demeter was also worshipped as iatrine (ἰατρίνη), on account of her healing powers. During Late Antiquity, the cult of Demeter denotes the effort of emperors to promote themselves as the sole guarantors of the safety and prosperity of their subjects. Demeter’s statuette, EFAPA 1981, is the unique attic representation of the goddess as Karpophoros. Demeter is depicted holding fabric on her lap with her hands, containing offerings that include a bunch of grapes with leaf and spiral vine shoots as well as olive branches laden with fruit, dates back to the 2nd c. AD. The work draws inspiration most likely from an Attic sculptural prototype of the Classical or the Hellenistic period depicting Demeter or the Mother of the Gods.

Key words: Demeter, cult, goddess of vegetation, afterlife, bliss, Karpophoros

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2023 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: asimokopoulou66@yahoo.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .
CC BY-NC-ND

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι περιοριστική, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν το συγκεκριμένο έργο και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να το αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά.