Επιλογή Σελίδας

Τόμος 2, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2018 

Η νομισματική πολιτική του Αλεξάνδρου και των Διαδόχων

Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου

Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Η ιστορική μορφή του Αλεξάνδρου, αλλά και τα νομίσματα με τη μορφή του που κατέκλυζαν τα Ευρωπαϊκά αρχαιοπωλεία, τις συλλογές και τα μουσεία έδωσαν το έναυσμα για σειρά δημοσιεύσεων με πρώτο τον Δανό L. Müller, το 1855, ο οποίος πρότεινε μια εσωτερική χρονολόγηση της νομισματοκοπίας του Αλεξάνδρου με βάση την εξέλιξη των πετάλων και τα σύμβολα. Ακολούθησαν οι Newell, Kleiner, Thompson και Bellinger, Le Rider, Troxell και Price, για να αναφερθούν ορισμένοι μόνον από τους τελευταίους μελετητές. Το έργο τους βέβαια δεν ήταν εύκολο, καθώς οι κοπές με τη μορφή του Αλεξάνδρου παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες στη χρονολόγηση, όχι μόνον λόγω του τεράστιου αριθμού τους, αλλά και των ελάχιστων διαφορών που δύσκολα γίνονται αντιληπτές. Αρκεί να αναφερθεί ότι στη μελέτη του για τους Αλεξάνδρους του Βρετανικού Μουσείου, ο M. Price αναγνώρισε 300 διαφορετικά σύμβολα και περισσότερα από 1.000 μονογραφήματα. Μέσα από αυτές τις μελέτες προέκυψε ένα συγκεκριμένο σχήμα νομισματικής παραγωγής, στο πλαίσιο αυτού που θα λέγαμε σήμερα νομισματική πολιτική, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η στοχευμένη παραγωγή.

Λέξεις ευρετηρίου: νομισματική πολιτική, Φίλιππος, Αλέξανδρος, Ελληνιστικά βασίλεια, μετρικό σύστημα

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2018 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: hpapag@eie.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 2, Issue 3  September - December 2018

Numismatic Policy of Alexander the Great and the Successors

Charikleia Papageorgiadou
Research Director, Institute of Historical Research, National Hellenic Research Foundation

The numismatic policy of Philip II as well as of Alexander the Great was a radical one in many ways. In both cases they perfectly met the real needs of economy and they set the prototypes for the organization of the financial matters of great hegemonies and empires to come. The Hellenistic rulers managed, in different ways, to incorporate the local finance traditions in their own numismatic strategies creating long lived economic structures.

 

 

 

Key words: numismatic policy, Philip, Alexander, Hellenistic kingdoms, weight standards

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2018 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: hpapag@eie.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο ΑνάτυποPDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .