Επιλογή Σελίδας

ΛΕΡΝΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - Σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το χωριό Μύλοι Αργολίδας βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας Λέρνας, χώρος γνωστός στην μυθολογία από την πάλη του Ηρακλή με την Λερναία Ύδρα. Στην πραγματικότητα, ο μύθος του άθλου αυτού του Ηρακλή συμβολίζει την προσπάθεια των κατοίκων να αποξηράνουν τα μολυσμένα έλη της περιοχής. Παρά την ύπαρξη των ελών, η αφθονία των υδάτων ευνόησε την εγκατάσταση πληθυσμών, με αποτέλεσμα να κατοικείται ο χώρος από την Νεολιθική Εποχή και να φθάσει σε ακμή κατά την Πρωτοελλαδική εποχή (στο εξής ΠΕ) (2900-2000/1900 π.Χ.), όπως απέδειξαν οι ανασκαφές του Αμερικανού αρχαιολόγου John Langdon Caskey της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, που διενεργήθηκαν στο διάστημα 1952-1958.

Ο οικισμός της Λέρνας αναπτύχθηκε σε τμήμα της πλούσιας αργολικής πεδιάδας, σε πολύ μικρή απόσταση από την δυτική παραλία του Αργολικού κόλπου. Πριν από την ανασκαφή η θέση αποτελούσε έναν χαμηλό τεχνητό λοφίσκο, ο οποίος είχε δημιουργηθεί από τις αλλεπάλληλες επιχώσεις προϊστορικών οικιστικών φάσεων, κυρίως της Εποχής του Χαλκού. Η συνεχής κατοίκηση του οικισμού εξηγείται από το γεγονός, ότι ο οικισμός της Λέρνας βρισκόταν δίπλα σε πηγές πλούτου μεγάλης κλίμακας, καθώς βρισκόταν εντός της πλούσιας και προστατευμένης από τα έντονα καιρικά φαινόμενα αργολικής πεδιάδας, και πολύ κοντά σε πηγή που, ακόμα και σήμερα . . .

Σοφία Γρυδάκη

Αρχαιολόγος & Ξεναγός

Διαβάστε όλο το άρθρο  Ανάτυπο PDF