Επιλογή Σελίδας

ΥΠΠΟΑ - Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού παρουσιάζει την οπτική ταυτότητα του Ελληνικού Συστήματος Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων, με την παραγωγή ενημερωτικού εντύπου και αφισών. Μέσα από το ενημερωτικό υλικό, το κοινό θα μπορεί να ενημερωθεί για τη λειτουργία του Συστήματος. Το ΥΠΠΟΑ εισήγαγε το 2011 τη διαδικασία της Αναγνώρισης για τα μουσεία που δεν ανήκουν σε αυτό, ενώ από το 2021 εφαρμόζει και στα Δημόσια Μουσεία τη διαδικασία της Πιστοποίησης. Το Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων προκύπτει από τη συνένωση των δύο αυτών διαδικασιών, την εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους, καθώς και τη συνολική εποπτεία που διαθέτουν πλέον οι Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ ως προς τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ελληνικών μουσείων.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «Είμαστε στη φάση υλοποίησης του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 Συστήματος Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα μουσεία, τα οποία συμμετέχουν να γίνουν περισσότερο ελκυστικά, προσελκύοντας διαφορετικές ομάδες κοινού, να είναι συμπεριληπτικά και προσβάσιμα, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των πολιτών, να μπορούν να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πολλαπλές σύγχρονες προκλήσεις. Το υλικό που έχει δημιουργήσει η Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου, η οποία έχει την ευθύνη του προγράμματος Αναγνώρισης και Πιστοποίησης, έχει στόχο να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους και το κοινό για αυτή τη σημαντική εξέλιξη, που διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον για τα ελληνικά μουσεία».

Το πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο μουσειακό τοπίο της επικράτειας, καθώς μέσω αυτού τα μουσεία αυτο-αξιολογούνται και εντοπίζουν τα προβλήματα και τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση στις διάφορες πτυχές της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στη συνέχεια, το ΥΠΠΟΑ λειτουργεί ως αρωγός παρέχοντας, όπου απαιτείται, την τεχνογνωσία, τα εργαλεία και, όταν αυτό είναι δυνατόν, τους πόρους για τη θεραπεία των ελλείψεων και τη συνολική αναβάθμιση των μουσείων.

Η απονομή του σήματος «Αναγνωρισμένο Μουσείο» ή «Πιστοποιημένο Μουσείο» (ανάλογα με το νομικό καθεστώς του κάθε μουσείου) στα μουσεία εκείνα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές και αποδεδειγμένα εφαρμόζουν καλές πρακτικές σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας τους σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου και αποτελεί έναν κρίσιμο σταθμό μιας συνεργασίας που ανανεώνεται σε τακτά διαστήματα.

Το Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», ΕΥΔ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», ΕΣΠΑ 2014-2020, και εκτελείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Ελλάδας.

Πηγή: ΥΠΠΟΑ