Επιλογή Σελίδας

Τόμος 2, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2018 

Η Παλαίστρα της Αρχαίας Μεσσήνης

Πέτρος Θέμελης
Διευθυντής Ανασκαφών Αρχαίας Μεσσήνης
τ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το πόσο σημαντική ήταν η αγωγή των νέων για τη δωρική μεσσηνιακή κοινωνία μαρτυρεί, εκτός των άλλων, το μεγαλειώδες πλήρες και ενιαίο αρχιτεκτονικό συγκρότημα Γυμνασίου-Σταδίου-Παλαίστρας, που φιλοξενούσε την εφηβεία. Η εφηβεία είχε αναδειχθεί σε δημοφιλή πολιτικό θεσμό σε κάθε πόλη, ο οποίος συγκέντρωνε τις αξίες της αγωγής των νέων. Αφορούσε στην εκπαίδευση εφήβων των ανώτερων κοινωνικών τάξεων της πρωτεύουσας Μεσσήνης, καθώς και πόλεων της μεσσηνιακής επικράτειας, όπως της Ασίνης (σημερινής Κορώνης), της Κορώνης (σημερινό Πεταλίδι), των Κολωνίδων, της Μεθώνης, της Πύλου, της Κυπαρισσίας, της Θουρίας.

 

 

Λέξεις ευρετηρίου: αλειπτήριον, ακροατήριον, εφήβων, Γυμνάσιο, Κυναγίδας, Παλαίστρα, Στάδιο

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2018 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: pthemeles@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 2, Issue 1  January - April 2018

The Wrestling Place of ancient Messene

Petros Themelis
Director of Excavations at Ancient Messene
F. Professor of Classical Archaeology, Department of History and Archaeology, University of Crete, Greece

The education of the young boys, the ephebes, from the age of 17 to 20 years old in the imposing architectural complex «Stadium-Gymnasium-Palestra» at ancient Messene was an extremely important institutional tradition for the Dorians of the Messenian city state. The ephebes of the Messenian cities, through their three-years training in the Messenian capital were shown off as great athletes, some of them as wrestlers and pangratiasts, winners in Olympia and other Panhellenic Games. The recently restored Wrestling Place at ancient Messene is a perfectly well preserved Doric peristyle building surrounded by stoas and comprising a series of five large rooms along its western side: a bathroom with twenty two bath-basins, a αλειπτήριον (unctuarium), an ακροατήριον (auditorium) with stone benches around the walls and a statue of Hermes in the middle of its rear wall, a boxing training-chamber, and a dining or living room. Grave monuments were located in the area north of the Wrestling Place. A marble grave relief of the 4th c. BC, a masterpiece of Attic workmanship, depicts an ephebe with a wreath around his head.

Key words: aleipterion, akroaterion, ephebes, gymnasium, kynagidas, palestra, stadium

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2018 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: pthemeles@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .