Επιλογή Σελίδας

ΑΙΓΕΥΣ & ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ – Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 (19:00) θα μιλήσει ο Ulrich Thaler (Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών) με θέμα «Η συνολική εικόνα: επανεξετάζοντας το πλαίσιο θέασης τοιχογραφιών από την Τίρυνθα» (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα). Η διάλεξη, που διοργανώνει ο Αιγεύς-Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας, θα πραγματοποιηθεί στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, σταθμός μετρό Ακρόπολη)

Περίληψη της διάλεξης
Η ανακάλυψη, το 1999, ενός μεγάλου, νέου συνόλου τοιχογραφιών στο μυκηναϊκό ανάκτορο της Τίρυνθας - ένα σχεδόν αιώνα μετά την πρωτοπόρα δημοσίευση της ζωγραφικής διακόσμησής του από τον Rodenwaldt - έχει προκαλέσει ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για αυτή την ομάδα υλικού. Το πρόγραμμα «Bildräume und Raumbilder», που χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και διευθύνεται από κοινού με τον ομιλητή, περιλαμβάνει έρευνα σε αμφότερα νεώτερα και παλαιότερα ευρήματα και χαρακτηρίζεται, ήδη από την έναρξη του το 2006, από ένα ισχυρό ενδιαφέρον για το ρόλο που διαδραμάτισε ο επιτοίχιος ζωγραφικός διάκοσμος σε σχέση με την ενσωμάτωσή του στο αρχιτεκτονικό πλαίσιο και ειδικότερα στη δόμηση του κοινωνικού χώρου. Μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων μελετών εστιασμένων σε νέα και παλαιά ευρήματα, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικής σκηνής λιτανείας μεσαίας κλίμακας από το νέο υλικό, καθώς και της γνωστής σχεδόν σε φυσικό μέγεθος πομπής  των γυναικών και της ζωφόρου του κυνηγιού από τα παλαιά ευρήματα, η διάλεξη επιδιώκει να επεκτείνει την συναφή προοπτική εξερευνώντας διαφορετικούς τρόπους συνάφειας πέρα από το αρχιτεκτονικό πλαίσιο. Υποστηρίζεται και καταδεικνύεται ότι για να δει κανείς «ολόκληρη την εικόνα» πρέπει να κοιτάξει πέρα από την ίδια τη ζωγραφική - έστω και αν η τελευταία είναι αφ’ εαυτού της αποσπασματική.