Επιλογή Σελίδας

«…Είναι ζωτικής σημασίας τα ευρήματα αυτά να διατηρηθούν επιτόπου, όπως συνέβη με υποδειγματικό τρόπο σε αντίστοιχα αρχαιολογικά ευρήματα στην Αθήνα. Πρόβλεψη να διατηρηθούν επιτόπου έχει ήδη γίνει σε προηγούμενα στάδια της κατασκευής, και προσθέτω τη φωνή μου σε εκείνους που πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο για την υψηλή φήμη του υπουργείου Πολιτισμού να επανεξετάσει την πρόσφατη απόφασή του για την απόσπασή τους».

Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Η Averil Cameron είναι Καθηγήτρια Ύστερης Αρχαιότητας και Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης