Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2020  [σ. 216 - 227]

Ιουλιανή Χρυσοστομίδου

Mια σπουδαία Ελληνίδα Κωνσταντινουπολίτισσα Βυζαντινολόγος

Χαράλαμπος Δενδρινός
Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Γραμματείας και Ελληνικής Παλαιογραφίας
Διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου Royal Holloway Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

 

Η Ιουλιανή Χρυσοστομίδου, που απεβίωσε τον Οκτώβριο 2008, σε ηλικία 80 ετών, συνδύαζε την παράδοση του αφοσιωμένου επιστήμονα και του δασκάλου. Πίστευε βαθειά ότι η γνώση και εκπαίδευση, αν συνοδεύονται από ανιδιοτέλεια, αφοσίωση και συμπόνια, μπορούν να δώσουν το φάρμακο για όλες τις αδικίες και τα προβλήματα αυτού του κόσμου. Ως ιστορικός γνώριζε πολύ καλά ότι «μια κοινωνία χωρίς ιστορία δεν μπορεί να κατανοήσει τι πράττει· και η ιστορία δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς επιστημοσύνη (scholarship). Και αυτό επειδή η επιστημοσύνη είναι ακριβώς η κατανόηση, η βαθιά κατανόηση με φαντασία και αγάπη, των ευγενέστερων πραγμάτων του παρελθόντος: μεγάλων ιδεών, πράξεων, ιδανικών, που είναι ζωντανά αλλά και επισφαλή, εφόσον θα πεθάνουν αν δεν γίνουν κατανοητά, θα πεθάνουν αν δεν αγαπηθούν.

Λέξεις ευρετηρίου: Ελληνικό Ινστιτούτο, Royal Holloway, Βυζαντινές Σπουδές, Κωνσταντινούπολη, Βυζαντινή Ιστορία

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: Ch.Dendrinos@rhul.ac.uk

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 2  May - August 2020  [pp. 216 - 227]

Julian Chrysostomides

A great Greek Constantinopolitan Byzantinist

Charalambos Dendrinos
Senior Lecturer in Byzantine Literature and Greek Palaeography, Department of History
Director Hellenic Institute, Royal Holloway, University of London

 

Julian Chrysostomides (1928-2008) was a distinguished Byzantinist and a devoted teacher. Born in Constantinople she studied at Oxford and subsequently taught for more than three decades at Royal Holloway, University of London. For her, knowledge and education, if pursued with selflessness, dedication and compassion, could be a remedy for the wrongs and evils of this world. She worked passionately towards this aim, inspiring generations of students with her scholarship, integrity and humanity. “In their turn”, she remarked, “they taught me and made me think”. The article, based on her obituary, highlights her life, work, contribution, and her legacy.

 

Key words: Julian Chrysostomides, Constantinople, Hellenic Institute, Royal Holloway, Byzantine Studies, Byzantine History

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: Ch.Dendrinos@rhul.ac.uk

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .