Επιλογή Σελίδας

Τόμος 6, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2022  [σ. 24-49]

Κέρκωπες, πίθηκοι και Πιθηκούσσες

Αναζητώντας μια πιο ικανοποιητική ερμηνεία

† Βαγγέλης Πανταζής
Ιστορικός

 

Για την προέλευση του ονόματος των Πιθηκουσσών, αρχαιοελληνικής ονομασίας της σημερινής νήσου Ίσκιας, απέναντι από τη Νάπολη της Ιταλίας, σημαντικότατου σταθμού στην πρώτη εξάπλωση των Ελλήνων, των Φοινίκων και των συνοδοιπόρων τους προς την Δύση, αναρωτήθηκαν πολλοί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

 

 

 

Λέξεις ευρετηρίου: Κέρκωπες, πίθηκοι, Πιθηκούσσες, Ίσκια, Πιτυούσσαι, Πάταικοι

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2022 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: -

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 6, Issue 1  January - April 2022  [pp. 24-49]

Kerkopes, monkeys and Pithekoussai

In search of a more satisfactory interpretation

Vangelis Pantazis
Historian

 

The origin of the name Pithikoussai (the ancient Greek name of the present-day island of Ischia, opposite Naples, Italy, the most important station in the first expansion of the Greeks, the Phoenicians and their fellow travelers to the West) has been the subject of many questions since ancient times until today. Other, in my opinion, were the decisive factors and another was the associative path of this mythological transformation. I will attempt to outline this route later.

 

 

Key words: Cercopes, Pithikoussai, monkeys, Iskia, Pityoussai, Pataikoi

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2022 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: -

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .