Επιλογή Σελίδας

Τόμος 5, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2021  [σ. 188 - 211]

Λαζάρηδες. Μια μυκηναϊκή εγκατάσταση στην ενδοχώρα της ανατολικής Αίγινας

Ο οικισμός και το νεκροταφείο

Νάγια Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα
Ομότιμη Καθηγήτρια Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ο μυκηναϊκός μεσόγειος οικισμός, στα βορειοανατολικά του σύγχρονου χωριού Λαζάρηδες της ανατολικής Αίγινας, ακμάζει στο νησί και στον Αργοσαρωνικό γενικότερα κατά τους δύο αιώνες της Ανακτορικής περιόδου, τον 14ο και 13ο αι. π.Χ. Βρίσκεται σε εκ διαμέτρου αντίθετο σημείο και σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από τον παράλιο οικισμό της Κολώνας στα βορειοδυτικά. Η ακμή του συμπίπτει με την παρακμή της ήδη από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ισχυρής Κολώνας, την οποία αντικαθιστά στα δρώμενα της εποχής. Τα πολλά και ποικίλα ευρήματα από τον οικισμό και το γειτονικό του νεκροταφείο, με ευρύχωρους κτιστούς θαλαμοειδείς τάφους, υποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι του μέρους αυτού μετείχαν ενεργά στο εμπορικό δίκτυο του Αργοσαρωνικού και ευημερούσαν, ακολουθώντας τη γενική ανάπτυξη των χρόνων εκείνων. Παράλληλα, δεν φαίνεται να είχαν ενταχθεί στο πλαίσιο επιρροής των κέντρων εξουσίας της Αργολίδας, διατηρώντας σχέσεις και επαφές που αποσκοπούσαν στη γνώση των τεχνολογικών κατακτήσεων και καλλιτεχνικών επιτευγμάτων, αλλά και μετέχοντας σε κάποιες εμπορικές δραστηριότητες. Η διάλυση του ανακτορικού συστήματος στην αρχή του 12ου αι. π.Χ. συμπαρασύρει και τον οικισμό των Λαζάρηδων, ο οποίος εγκαταλείπεται χωρίς να καταστραφεί. Η θέση επανακατοικείται στα ιστορικά χρόνια, από τον 7ο αι. π.Χ. και μέχρι τη Μεταβυζαντινή περίοδο, στην περιοχή του νεκροταφείου, χωρίς όμως να αποκτήσει ποτέ πια την πρότερη σημασία της.

Λέξεις ευρετηρίου: Αίγινα, μυκηναϊκός οικισμός, νεκροταφείο, κτιστός θαλαμοειδής τάφος, Ανακτορική περίοδος, σταθμά, σημεία κεραμέα

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2021 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: nsgourit@arch.uoa.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 5, Issue 2  May - August 2021  [pp. 188 - 211]

Lazarides. An inland Mycenaean site on eastern Aegina

The settlement and the cemetery

Naya Polychronakou-Sgouritsa
Professor emerita of Archaeology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

 

The site of Lazarides is of great importance for the understanding of the Mycenaean Aegean. The rich finds display diverse influences and suggest close contact with both mainland and island regions. The non-coastal location of the site at a high elevation on the eastern part of the island of Aegina offered a privileged view on the maritime routes of the Saronic Gulf, but it also indicates a shift from coastal sites to inland and/or more mountainous landscapes, away from palatial centres. Although the earlier finds from the settlement at Lazarides belong to the period from the transitional MH/LH or the LH I period until the LH IIIA1, the site flourished during the palatial times, the 14th and the 13th c. BC. It was a thriving period for this settlement, the prosperity of which seems to follow the decline of Kolonna, in the NW coastal part of the island. The settlement at Lazarides seems to have remained autonomous because of its safe location, its self-sufficiency in everyday goods, the successful management of its exports and the dynamic activity of the inhabitants. The collapse of the palatial system detached the settlement from the sources of prosperity; it was abandoned in the beginning of the 12th c. BC. Although the research has completed 20 years, there are still questions left, more or less, unanswered, such as, indicatively, the provenience of the inhabitants and the kind and the social background of the economy. The answers are still hypothetical, although the finds substantiate, to a level, the assumptions, which remain to be confirmed.

Key words: Aegina, Mycenaean settlement, cemetery, built chamber tomb, palace period, weights, potter’s marks

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2021 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: nsgourit@arch.uoa.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .