Επιλογή Σελίδας

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - Το Εργαστήριο Αρχαιολογικών Επιστημών Malcolm H. Wiener της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα προσφέρει ένα εντατικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα για την εισαγωγή των συμμετεχόντων σε μεθόδους και εφαρμογές στην έρευνα αρχαίου DNA (aDNA). Ερευνητές από το Ινστιτούτο Max Planck για την Εξελικτική Ανθρωπολογία (MPI-EVA) και το Ινστιτούτο Αρχαιολογικών Επιστημών, Αρχαιο– και Παλαιογενετικής του Πανεπιστημίου του Tübingen στη Γερμανία θα διευθύνουν το μάθημα: Δρ Μαρία Α. Σπύρου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (Univ. Tübingen, MPI-EVA), Δρ Ειρήνη Σκουρτανιώτη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (MPI-EVA) και Ανθή Τηλιακού , υποψήφια διδάκτωρ (MPI-EVA). Επιπλέον, το μάθημα θα περιλαμβάνει διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές. Για το πρόγραμμα του 2024, προσκεκλημένοι ομιλητές είναι οι: Dr. Viviane Slon (Tel Aviv University, Israel), Dr. Thomas Booth (Crick Institute, UK), Δρ Θησέας Λαμμίδης (MPI-EVA), Δρ Χριστίνα Μαργαρίτη και Παναγιώτης Χριστοδούλου (Υπουργείο Πολιτισμού, Ελλάδα).

Το αρχαίο DNA έχει κερδίσει έδαφος ως καινοτόμο εργαλείο στους κλάδους της εξελικτικής βιολογίας και αρχαιολογίας, καθώς μπορεί να παρέχει συμπληρωματικές, συχνά προηγουμένως άγνωστες, γνώσεις για το ανθρώπινο παρελθόν. Με ένα φάσμα ερευνητικών κατευθύνσεων που κυμαίνονται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αρχαϊκών ανθρώπινων ομάδων και του ρόλου της ανθρώπινης κινητικότητας στην πολιτιστική εξέλιξη, έως την ανασυγκρότηση των προηγούμενων επιδημιών ασθενειών και των ανθρώπινων βιολογικών προσαρμογών μέσα στο χρόνο, ο τομέας αυτός έχει υποστεί ταχείες μεθοδολογικές και εννοιολογικές εξελίξεις κατά την τελευταία δεκαετία.

Οι κύριοι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι να προσφέρει μια θεωρητική και βασική τεχνική κατάρτιση στην ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων aDNA μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων και διαδραστικών πρακτικών συνεδριών. Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι εξοικειωμένοι με τις περισσότερες πτυχές της έρευνας aDNA και τις διαφορετικές γνώσεις που μπορεί να προσφέρει το aDNA στο παρελθόν.

Το μάθημα θα διερευνήσει βασικά θέματα στην έρευνα aDNA, όπως:

  • Χημικά χαρακτηριστικά του aDNA
  • Δειγματοληψία για aDNA
  • Μέθοδοι αλληλούχισης DNA
  • Εξαγωγή συμπερασμάτων γενετικής καταγωγής και δημογραφίας
  • Εκτίμηση και γνώση της βιολογικής συγγένειας
  • Εξέλιξη παθογόνων και προηγούμενες επιδημίες
  • Ηθικά ζητήματα στην έρευνα aDNA

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 24 Μαΐου 2024, στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ΑΣΚΣΑ