Επιλογή Σελίδας

Μάρκος Κατσιάνης

Ο Μάρκος Κατσιάνης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (2018). Έχει πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2001) και μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και τη Χωρική Ανάλυση στην Αρχαιολογία από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του University College London (2002). Η διδακτορική του διατριβή (2009) πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 2003). Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην Αρχαιολογία με άξονα τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, την τρισδιάστατη (3Δ) γεωμετρική τεκμηρίωση, τη σημασιολογική μοντελοποίηση, τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και επανάχρηση δεδομένων. Έχει εργαστεί στη Δ/νση Εθνικού Αρχείου Μνημείων και στην  Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, καθώς και στην Εταιρεία Μελετών Αρχαίας Τοπογραφίας - Δίπυλον. Έχει συμμετάσχει σε αρχαιολογικά προγράμματα σε προϊστορικές θέσεις στην Ελλάδα και σε ερευνητικά έργα σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών μεθόδων και εφαρμογών ως κύριος και ως συνεργάτης ερευνητής. Το βιβλίο του “Ανασκαφική μεθοδολογία και σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αρχαιολογικών τεκμηρίων” (2012) έλαβε το βραβείο Λ. Καυταντζόγλου από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Email: mkatsianis@upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό