Επιλογή Σελίδας

Τόμος 5, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2021  [σ. 102 - 111]

Μαθαίνοντας από το παρελθόν

Η συμβολή της αρχαιολογίας στην κατανόηση της σύγχρονης κλιματικής αλλαγής

Σάσα Ελευθεριάδου
Αρχαιολόγος

 

Η κλιματική αλλαγή συντελείται ήδη και επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη, ιδιαιτέρως έντονα από την περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης, κατά την οποία η παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον άρχισε να γίνεται πιο εντατική με την απρόσκοπτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Με την ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος να προβάλλει σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ, η επιστήμη της αρχαιολογίας έχει λόγο στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, αφού μέσα από τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετώπισαν τις εποχιακές και περιβαλλοντικές αλλαγές κατά το παρελθόν, μπορούμε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές όχι μόνο του παρόντος, αλλά και του μέλλοντος.

Λέξεις ευρετηρίου: αρχαιολογία, κλιματική κρίση, κοινωνική αλλαγή, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προστασία περιβάλλοντος

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2021 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: s.eleftheriadou@yahoo.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 5, Issue 1  January - April 2021  [pp. 102 - 111]

Learning from the past

The contribution of archaeology to the understanding of modern climate change

Sassa Eleftheriadou
Archaeologist

 

Climate change is one of the greatest threats to our planet today, especially since the beginning of the Industrial Revolution, when human activity regarding the natural environment, became more intensive, with the reckless exploitation of fossil fuels. Archaeology cannot be left out of the discussion on climate change, since by studying the way in which people coped with seasonal and environmental changes in the past, the best possible adaptation to climate change, not only of the present but also of the future, can be achieved. The dietary changes, the relocation of the populations, the architectural modifications etc., which are known to us through the archaeological evidence and the study of the natural materials, help us understand the way in which societies tried to manage the changes occurred, adapt to them and then recover from them. What archaeology can do is show us the paths followed in the past rendering them as the exemplar of the proper management of similar or same issues today. However, this certainly does not mean that the activity of the man today is not capable of reversing the expected course of events in a positive or a negative way, since his role is crucial.

Key words: archaeology, climate crisis, social change, climate change adaptation, environmental protection

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2021 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: s.eleftheriadou@yahoo.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .