Επιλογή Σελίδας

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Το ΑΜΘ διοργανώνει την επιστημονική υβριδική ημερίδα με θέμα «Μουσεία χωρίς αποκλεισμούς. Μουσειακές εμπειρίες για άτομα με προβλήματα ακοής». Με σύνθημα «Ένα Μουσείο για όλους» και με στόχο την παροχή ίσης πρόσβασης στη μουσειακή εμπειρία, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο έργο SignGuide, που έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός πρότυπου αυτοματοποιημένου και διαδραστικού συστήματος ξενάγησης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Στο πλαίσιο του έργου SignGuide και της προσπάθειας διάχυσης των αποτελεσμάτων του, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και οι εταίροι του, το Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών και η Μονάδα Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και η εταιρεία BioAssist, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με θέμα «Μουσεία χωρίς αποκλεισμούς. Μουσειακές εμπειρίες για άτομα με προβλήματα ακοής».

Οι θεματικές της ημερίδας αφορούν σε ζητήματα προσβασιμότητας, εκπαιδευτικές δράσεις και ξεναγήσεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμού για άτομα με προβλήματα ακοής, καθώς και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την επαύξηση της μουσειακής εμπειρίας τους.

Η ημερίδα θα είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά, με ταυτόχρονη μετάφραση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί ηλεκτρονικά βεβαίωση παρακολούθησης της ημερίδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ