Επιλογή Σελίδας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΥΛΗ - Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) συνδιοργανώνει με το Οικουμενικό Πατριαρχείο ένα Φόρουμ με τίτλο: «Οικουμενικές Πρωτοβουλίες για την Προστασία Μνημείου και Φύσης». Το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, στις 4-5 Σεπτεμβρίου 2021, στο Σισμανόγλειο Ίδρυμα και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Το Φόρουμ διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence” που χρηματοδοτείται από το INTERREG V - Balkan -Mediterranean 2014-2020. Σκοπός του έργου είναι να καταγράψει, να αναλύσει, να αξιολογήσει και να συνεισφέρει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς στη γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Ο βασικός του στόχος είναι να προωθήσει την ολιστική διαχείριση, αλλά και τις κοινές στρατηγικές σε περιοχές υψηλού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (Natura 2000, Ramsar areas), στις οποίες υπάρχουν μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι ύψιστης πολιτισμικής σημασίας (UNESCO).

Στο Φόρουμ συμμετέχουν Έλληνες, Τούρκοι, Βούλγαροι, Κύπριοι και Αλβανοί ειδικοί επιστήμονες και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα παρουσιάσουν προγράμματα και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση νέων και γενικότερα του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence
Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries