Επιλογή Σελίδας

Τόμος 3, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2019

Οι παλαιοϋδρολογικές επιπτώσεις της Μινωικής έκρηξης της Θήρας

Μια γεωαρχαιολογική προσέγγιση

Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου
Δρ Αρχαιολόγος-Γεωλόγος. Διδάσκουσα στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Η Μινωική έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες φυσικές καταστροφές, η δεύτερη μεγαλύτερη έκρηξη στην ανθρώπινη ιστορία, με σοβαρές επιπτώσεις στους πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, αλλά ταυτόχρονα και στο παλαιοπεριβάλλον. Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η μελέτη των πιθανών παλαιοϋδρολογικών επιπτώσεων έτσι όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο γεωλογικό αρχείο του νησιού, αλλά και μέσα από παλαιοπεριβαλ-λοντικoύς δείκτες και στην αρχαία λογοτεχνία.  Για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν γεωαρχαιολογικά δεδομένα που ενισχύουν την υπόθεση έντονων κατακλυσμιαίων επεισοδίων μετά την έκρηξη του ηφαιστείου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Λέξεις ευρετηρίου: Μινωική έκρηξη, Θήρα, παλαιοπεριβάλλον, κατακλυσμός, γεωαρχαιολογία

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2019 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: ktheodorakopoulou@uth.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 3, Issue 1  January - April 2019

The palaeohydrological effects of the Minoan  eruption of Thera

A geoarchaeological approach

Katerina Theodorakopoulou
Archaeologist - Geologist, Ph.D -  Adjunct Lecturer at the Department of History, Archaeology and  Social anthropology, University of Thessaly, Volos, Greece

 

The Minoan eruption Thera is considered as one of the most important natural disasters, the second largest volcanic eruption in human history, with serious impacts not only on Late Bronze Age archaeological sites of the Eastern Mediterranean but also on the palaeoenvironment. The purpose of this research was to study the possible palaeohydrological effects as recorded in the geological archives of the island, but also through several paleoenvironmental proxies and from the ancient literature. For the first time, new geo-archeological data will be presented that reinforce the case of intense cataclysmic events after the eruption of the volcano in the wider area of eastern Mediterranean.

 

 

Key words: Minoan eruption, Thera, palaeoenvironmnet, flood, geoarchaeology

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2019 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: ktheodorakopoulou@uth.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .