Επιλογή Σελίδας

ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ-ΤΟΥΜΠΑΛΛΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ – Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει τη λήξη των ανασκαφών του 2018 του Πανεπιστημίου της Κατάνιας στη θέση Πάφος-Τούμπαλλος, υπό τη διεύθυνση του Filippo Giudice. Η περιοχή υπό έρευνα είναι γνωστή και ως «Garrison’s Cam» και όπως και κατά τον περασμένο χρόνο, οι φετινές έρευνες επικεντρώθηκαν στο νότιο τμήμα του χώρου, όπου υπάρχει βραχώδες έξαρμα (με κατεύθυνση ανατολή-δύση). Στην περιοχή αυτή ανασκάφηκε αριθμός εγκοπών στο βράχο που ερμηνεύονται ως θήκες για λύχνους, οι οποίοι ίσως προσφέρονταν ως αναθήματα στη θεότητα που λατρευόταν στο ιερό.

Στα δυτικά του εξάρματος, οι ανασκαφές που έγιναν το 2013 και 2017 έφεραν στο φως δύο τοίχους (ο ένας με κατεύθυνση βορρά-νότο και ο άλλος ανατολή-δύση), οι οποίοι οριοθετούν τη ΒΑ γωνία μιας στέρνας επιχρισμένης με υδραυλικό κονίαμα. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε τοίχος κατασκευασμένος με μεσαίου μεγέθους πέτρες, ελάχιστα επιχρισμένος και με συνδετικό υλικό τον γύψο. Με βάση τα χαρακτηριστικά δόμησής του, ο τοίχος μπορεί να χρονολογηθεί στην Παλαιοχριστιανική περίοδο, περίπου στον 5ο αι. Συνολικά ανασκάφηκαν 11,6 μέτρα του τοίχου, ο οποίος φτάνει μέχρι τα όρια της ανασκαφής.

 

Πάφος-Τούμπαλλος. Το οικοδόμημα της Παλαιοχριστιανικής περιόδου. Οι δύο τοίχοι, οι οποίοι οριοθετούν τη ΒΑ γωνία στέρνας επιχρισμένης με υδραυλικό κονίαμα (φωτ.©Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου)

 

Πάφος-Τούμπαλλος. Το οικοδόμημα της Παλαιοχριστιανικής περιόδου (φωτ.©Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου)

 

Οι έρευνες αποκάλυψαν ακόμη δύο τοίχους, οι οποίοι ορίζουν δύο δωμάτια οικίας των Πρωτοχριστιανικών χρόνων. Το πρώτο δωμάτιο διασώζει τα ίχνη του αρχαίου δαπέδου από πατημένο χώμα. Κάτω από αυτό το δάπεδο βρέθηκαν θραύσματα από αμφορείς, μικρά κύπελλα και ένας μικρός λύχνος. Το δεύτερο δωμάτιο, που δεν έχει ερευνηθεί πλήρως, δεν διασώζει ίχνη από το δάπεδό του. Από το δωμάτιο αυτό αφαιρέθηκε μεγάλη ποσότητα ερυθρού χώματος αναμεμιγμένου με μικρές πέτρες. Κάτω από το χώμα αυτό βρέθηκαν σημαντικές ποσότητες κινητών ευρημάτων όπως κεραμική του 4ου αι. π.Χ (περιλαμβανομένης και μελανόμορφης κεραμικής από την Αττική), μικρά κύπελλα, λύχνοι, μυροδοχεία, θραύσματα από Ανατολικού τύπου sigillata ενσφράγιστες λαβές αμφορέων και θραύσματα γυάλινων αγγείων. Ανάμεσα στο υλικό είναι και ένας λύχνος που κοσμείται με ανθρώπινο κεφάλι με ατίθαση κόμμωση. Το υλικό αυτό μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή στο παγανιστικό ιερό που καταχώθηκε από τα στρώματα κατοίκησης της Παλαιοχριστιανικής περιόδου. Πιθανόν η είσοδος στο παγανιστικό ιερό να βρισκόταν στην περιοχή αυτή.

 

Πάφος-Τούμπαλλος. Δωμάτια κτηρίου της Παλαιοχριστιανικής περιόδου (φωτ.©Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου)

 

Πάφος-Τούμπαλλος. Λύχνος που κοσμείται με ανθρώπινο κεφάλι (φωτ.©Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου)

 

Πηγή: Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m16!1m12!1m3!1d7264.202783266069!2d32.41233407648482!3d34.75926463602083!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1zzprOrM-Ez4kgzqDOrM-Gzr_PgiDOpM6_z43OvM-AzrHOu867zr_PgiwgzprPjc-Az4HOv8-C!5e1!3m2!1sel!2sgr!4v1538312887084" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Πάφος-Τούμπαλλος. Εγκοπές στο βράχο που ερμηνεύονται ως θήκες για λύχνους (φωτ.©Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου)