Επιλογή Σελίδας

Τόμος 3, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2019

Οπτικό Εγχειρίδιο Ενάλιας Αρχαιολογίας

Η Επιστημονική Συλλογή του Εργαστηρίου Ενάλιας Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ευγενία Γιαννούλη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

Το Εργαστήριο Ενάλιας Αρχαιολογίας, θεσμοθετημένο ήδη από το 2007, αποκτά την πρώτη στέγη στην νεότευκτη ιστορία του υπό την επιστημονική μας διεύθυνση το 2015 στην πανεπιστημιακή πόλη της Καλαμάτας, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία το 2016. Διαθέτει πλέον οργανωτική δομή, υποστηρίζοντας τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της Ενάλιας Αρχαιολογίας στο Τμήμα. Στο διάστημα αυτό, ιδρύονται επιπροσθέτως διδακτικές συλλογές, ερευνητική συλλογή, τμήμα ψηφιακής βιβλιοθήκης, τμήμα χαρτών ψηφιακών και εντύπων. Από το 2012 κ.ε. το αντικείμενο της Ενάλιας Αρχαιολογίας διδάσκεται από εμάς υποχρεωτικώς σε δύο προπτυχιακά μαθήματα της αρχαιολογικής κατεύθυνσης στο Τμήμα. Από το 2011 διεξάγεται υπό την επιστημονική μας διεύθυνση γεωαρχαιολογική έρευνα πεδίου στις ακτές της ΝΑ Κεφαλληνίας, ονομαζόμενη από εμάς Αρχαιολογία των Ακτογραμμών (Archaeological Shoreline Research - A.Sho.Re.).

Λέξεις ευρετηρίου: Ενάλια Αρχαιολογία, ναυτική παράδοση, θαλάσσια εικονογραφία, Ελληνική Αρχαιολογία

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2019 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: eyiannouli@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 3, Issue 1  January - April 2019

A ship well-crafted in the manifold tempests at sea

A Visual Handbook of Maritime Archaeology

Evyenia Yiannouli
Associate Professor of Prehistory Archaeology. Maritime Archaeology Lab (Dir.) - Department of History, Archaeology and Cultural Resources Management School of Humanities, University of the Peloponesse, Greece

 

The Visual Handbook of Maritime Archaeology is part of the infrastructure of the Maritime Archaeology Laboratory, activated under our directorship in 2015, in the University of the Peloponnese. The archaeomarlab  is the first of its kind in an archaeology department in Greece. It houses collections for teaching and research purposes, a map section, an electronic d-base of relevant literature, basic diving equipment and the Archaeological Shoreline Research Project (A.Sho.Re.) on Kephallenia. The Visual Handbook under consideration is conceived as a comprehensive synopsis of the surviving maritime and nautical evidence in Greece, complemented by the iconography of the seas. This synthesis aims at elaborating on the content and context of maritime cultures, including the nautical arts and crafts, as developed in Greece for 9 thousand years from the 7th millennium B.C. to the 20th c. A.D.

 

Key words: Maritime Archaeology, nautical traditions, sea iconography, Greek Archaeology

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2019 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: eyiannouli@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .