Επιλογή Σελίδας

Τόμος 5, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021  [σ. 291 - 314]

Ο Πραξιτέλης και η εποχή του

Ο Πραξιτέλης και η γλυπτική δημιουργία της ύστερης Κλασικής περιόδου 

Ιφιγένεια Λεβέντη 
Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Η ύστερη Κλασική περίοδος, δηλαδή ο 4ος αι. π.Χ., είναι μια εποχή ακμής της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής. Στις πρώτες δεκαετίες του ακολουθείται η παράδοση των επιτευγμάτων του ώριμου κλασικού ρυθμού του 5ου αι. π.Χ. Στις τελευταίες δεκαετίες του πολλαπλασιάζονται οι εξελίξεις προς τις αλλαγές που σηματοδοτούν μια νέα εποχή. Την περίοδο αυτή δραστηριοποιούνται μεγάλοι γλύπτες όπως, στην πρώτη γραμμή, ο Πραξιτέλης και ο Λύσιππος, αλλά και ο Λεωχάρης, ο Ευφράνωρ, ο Σκόπας, ο Βρύαξις, καθώς και από τους παλιότερους ο Κηφισόδοτος και ο Τιμόθεος. Το συνολικό έργο όλων αυτών των μεγάλων καλλιτεχνών του 4ου αι. π.Χ. αλλάζει σταδιακά τον προσανατολισμό της ελληνικής γλυπτικής και προωθεί καινοτομίες που θα την οδηγήσουν στην Ελληνιστική εποχή.

Λέξεις ευρετηρίου: Μαυσωλείο, πρωτότυπο, αντίγραφο, εικονιστικό άγαλμα (πορτρέτο), σύνταγμα ή σύμπλεγμα αγαλμάτων, λατρευτικό άγαλμα, επιτύμβιο ανάγλυφο, επιτύμβιο μνημείο

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2021 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: ifleve12@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 5, Issue 3  September - December 2021  [pp. 291 - 314]

Praxiteles and his Age

Praxiteles and the sculptural production of the Late Classical Period

Iphigeneia Leventi
Professor of Classical Archaeology, Department of History, Archaeology and Social Anthropology, University of Thessaly, Greece

 

Τhe late Classical period, namely the 4th century BC is a thriving period for Greek sculpture. The mature Classical style of the 5th century BC is still influential during the first decades of the period, while its final decades are characterized by multiple changes signaling the transition to a new era. Great masters of the 4th century BC are active during this period. These are first and foremost Praxiteles and Lysippos, but also Leochares, Euphranor, Skopas, Bryaxis, as well as Kephisodotos and Timotheos, the elders. On the whole, the work of these great sculptors of the 4th century BC altered the orientation of Greek sculpture, bringing forth innovations that shaped its character during the Hellenistic times.

Key words: Mausoleum, original, copy, portrait statue (portrait), group of statues, cult statue, grave relief, tombstone 

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2021 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: ifleve12@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .