Επιλογή Σελίδας

«…Η ανακάλυψη των αρχαιοτήτων στη Θεσσαλονίκη είναι μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις αστικής αρχαιολογίας, πιθανότατα η πλέον σημαντική όσον αφορά τη βυζαντινή αρχαιολογία. Είναι το μόνο διατηρημένο σταυροδρόμι μεγάλων αρτηριών, η πάλλουσα καρδιά κάθε μεγάλης ρωμαϊκής πόλης και, επιπλέον, της δεύτερης πόλης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά τον 7ο αιώνα. Η απομάκρυνσή της από το αρχαιολογικό περιβάλλον, λόγω της κατασκευής του σταθμού του μετρό, θα ήταν μεγάλη απώλεια για τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά… Ελπίζω με όλη μου την καρδιά ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα χάσει την ευκαιρία να διατηρήσει και να αναδείξει για τις επόμενες γενεές την καρδιά της αρχαίας πόλης στην αυθεντική της τοποθεσία».

Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ακολουθεί το βίντεο της συνέντευξης του Dimitri Angelov για τις αρχαιότητες του Σταθμού Βενιζέλου:

Ο Dimitri Angelov είναι Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας στο Dumbarton Oaks του Πανεπιστημίου του Harvard