Επιλογή Σελίδας

«…Οι αρχαιότητες που ανακαλύφθηκαν στον σταθμό Βενιζέλου είναι μοναδικές. Η ιδιαίτερη αξία τους έγκειται στο μέγεθος και στη σημασία τους. Το σταυροδρόμι δύο κυρίων αρτηριών, των πιο σημαντικών της υστερορρωμαϊκής πόλης, με ένα εντυπωσιακό Τετράπυλο στη συμβολή τους και όσα τα συνοδεύουν, πύλες, πλατείες, μαγαζιά. Όλα αυτά μαζί αντιπροσωπεύουν μια νέα, δυνατή και απτή καταγραφή του αστικού τοπίου της υστερορρωμαϊκής και πρωτοβυζαντινής Θεσσαλονίκης. Αυτό και μόνο συνιστά αρκετό λόγο για να διατηρηθούν οι εν λόγω αρχαιότητες κατά χώραν, όπως είχε αποφασιστεί το 2015 και το 2017. Η σημασία των εν λόγω ευρημάτων ξεπερνά κατά πολύ τη Θεσσαλονίκη, ξεπερνά ακόμη και την Ελλάδα…».

Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ο Καθηγητής Hermann Parzinger είναι αρχαιολόγος, διοικητής των Αρχαιολογικών Μουσείων Βερολίνου, πρόεδρος της Europa Nostra