Επιλογή Σελίδας

Τόμος 1, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017 

Πέλλα

60 χρόνια ανασκαφικών ερευνών

Ελισάβετ Μπεττίνα Τσιγαρίδα
Δρ Αρχαιολογίας, Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας

Το 2017 συμπληρώθηκαν 60 χρόνια ερευνών στην αρχαία Πέλλα, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Για τον εορτασμό αυτής της επετείου οργανώθηκε στις 9 Ιουνίου 2017 στον Αρχαιολογικό Χώρο της Πέλλας εκδήλωση επετειακή που ήταν συγχρόνως και πανηγυρική, η πρώτη που συνδιοργανώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας και τον νεοσύστατο Σύνδεσμο των Φίλων του Αρχαιολογικού  Μουσείου Πέλλας. Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν τέσσερις ομιλητές οι οποίοι, σε κάποια στιγμή της ζωής τους, συμμετείχαν στις ανασκαφές της Πέλλας. Πρόκειται για τους αρχαιολόγους, Κατερίνα Ρωμιοπούλου, Πέτρο Θέμελη, Χάιδω Κουκούλη και Μαρία Ακαμάτη, οι οποίοι εξιστόρησαν τις εμπειρίες και τα βιώματά τους, θυμήθηκαν προσωπικές στιγμές τους με αποτέλεσμα να αναβιώσει η ζεστή και ανθρώπινη ιστορία του ανασκαφικού παρελθόντος. Έτσι, εκτός από την επίσημη ιστορία των ανασκαφών και της επιστημονικής έρευνας του χώρου ξετυλίχθηκαν οι ιστορίες των τότε φοιτητών και αρχαιολόγων που πρωτοστάτησαν και έθεσαν τη βάση της έρευνας του χώρου. Η νοσταλγική αναδρομή που χαρακτήρισε τις αφηγήσεις των ομιλητών αποτύπωσε επίσης τη μετεξέλιξη του ελλαδικού χώρου από τα μεταπολεμικά χρόνια έως σήμερα και συμπληρώθηκε από τη φωτογραφική έκθεση που διοργάνωσε η Εφορεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Πέλλα, ανάκτορο, ελληνιστική εποχή, πρωτεύουσα, ανασκαφική έρευνα

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2017  - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: etsigarida@culture.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 1, Issue 3  September - December 2017

Pella

60 Years of Archaeological Excavations

Dr. Elizabeth Bettina Tsigarida
Director of the Ephorate of Antiquities of Pella

The excavations of Pella started in 1957. On June 9th 2017, the Ephorate of Antiquities of Pella organized an event to celebrate the 60th anniversary of the archaeological research. Four archaeologists who worked for a short or longer period in the excavations at Pella, Katerina Rhomiopoulou, Petros Themelis, Chaido Koukouli and Maria Akamati, were invited to present their memories and experiences as young archaeologists at Pella. The ancient city was founded on the coast of the Thermaic Gulf by the end of the 6th cent. BC. Because of its geographic location, Pella was chosen as capital of the Macedonian kingdom in late 5th or early 4th cent. BC. In the beginning the city was a small and unimportant and grew larger during Philip’ II reign. After Alexander’s expedition to the east and the wealth that was brought back to Macedonia, the city grew very large and was transformed into an urban center. As the capital of the Macedonian kingdom, Pella was embellished with impressive buildings, agora, palace, which demonstrate its magnitude in the Hellenistic period. A great part of the ancient city, houses, public buildings, sanctuaries, the palace and the cemeteries have been uncovered during the 60 years of research, between 1957-2017. Furthermore, restoration and enhancement projects started in 2002 and resulted in the enhancement of a great part of Pella. The Ephorate of Antiquities of Pella was established in 2014 and continues the research of the city focusing on the relation of the city to the sea and the surrounding landscape and its understanding and on the complete excavation of the palace and its enhancement. Furthermore, salvage excavation in the modern village brought to light small parts of the city fortification wall and many graves. The most impressive discovery is a Macedonian tomb with four chambers which dates to the beginning of the 3rd century BC.

Key words: Pella, palace, Hellenistic period, Macedonian kingdom, capital

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2017  - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: etsigarida@culture.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .