Επιλογή Σελίδας

Τόμος 3, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2019

Προϊστορικός οικισμός βιοτεχνών στην Καλλονή της Τροιζηνίας

Η ανασκαφή στον λόφο του Αγίου Γεωργίου

Ελένη Κονσολάκη-Γιαννοπούλου
Αρχαιολόγος - Επίτιμη Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων

 

Η τριετής ανασκαφική έρευνα στον λόφο του Αγίου Γεωργίου, ένα χαμηλό ύψωμα στην παραλία του χωριού Καλλονή της Τροιζηνίας, έφερε στο φως έναν ιδιαίτερα σημαντικό βιοτεχνικό οικισμό της Μέσης και της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Ο χώρος που ερευνήθηκε αποτελεί μικρό τμήμα της συνολικής έκτασης του οικισμού, ο οποίος φαίνεται ότι απλωνόταν σε μια ευρύτερη περιοχή στη νότια πλαγιά του λόφου. Τα αρχαιολογικά ευρήματα υποδεικνύουν την παρουσία εκεί βιοτεχνών διαφόρων ειδικοτήτων, όπως κεραμέων, προερχομένων ενδεχομένως από την Αίγινα, αλλά και τεχνιτών ειδικευμένων στη σφραγιδογλυφία. Αυτή η εγκατάσταση πιθανότατα υπαγόταν στον έλεγχο του σπουδαίου Μεσοελλαδικού-Υστεροελλαδικού κέντρου που εντοπίσθηκε σε παλαιότερες ανασκαφές στη Μεγάλη Μαγούλα του Γαλατά και αναγνωρίσθηκε ως η προϊστορική Τροιζήνα.

 

Λέξεις ευρετηρίου: Τροιζήνα, Μεγάλη Μαγούλα, Αίγινα, Μέθανα, μίκα, σημεία κεραμέα, σφραγίδες

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2019 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: ekonsol@otenet.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 3, Issue 1  January - April 2019

A Prehistoric settlement of artisans at Kalloni in Troezenia

Eleni Konsolaki-Yannopoulou
Archaeologist - Director Emerita of the Ephorate of Antiquities of Piraeus and Islands, Greece

 

A Middle Helladic–Late Helladic settlement of special importance was brought to light on the hill of Ayios Yeoryios located on the coast of the village Kalloni in Troezenia (ca. 6km NW of Troezen). The pottery recovered ranged in date from MH III to LH IIIC Early. Some direct or indirect evidence for local production of pottery and manufacture of lithic artefacts (seals and buttons) indicates that the site was inhabited by artisans. This settlement was most probably dependent on the major MH–LH site discovered at Megali Magoula, Galatas, and identified as Prehistoric Troezen. The presence of Aeginetan type vessels and the use of pre-firing marks in an unusually high percentage of the MH-LH pottery from Kalloni raise the question whether some Aeginetan potters settled there in those periods, when Troezen was developing into an important MH–LH center, ruled by a prosperous elite.

 

Key words: Troezen, Megali Magoula, Aegina, Methana, mica, potters’ marks, seals

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2019 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: ekonsol@otenet.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .